1 - 1 of 1 Articles

EEC มอบชุดหุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ลดเสี่ยงโควิด-19 ให้กับ 4 โรงพยาบาลใหญ่ใน อีอีซี

อีอีซี มอบชุดหุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” ให้กับ 4 โรงพยาบาลใหญ่ ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ลดเสี่ยงโควิด

อีอีซี มอบชุดระบบหุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” ให้กับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวม 4 แห่ง