1 - 1 of 6 Articles

อุตสาหกรรมการผลิตป่วน ขาด “สีแดง” ทั่วโลก

อุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก กำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลน “สีแดง” เป็นผลจากนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศจีน ที่ส่งผลให้ผู้ผลิตสีหลายรายถูกปิดกิจการ