1 - 1 of 14 Articles

A.I.Technology - คุณกุลโชค โพธิ์พัฒนชัย กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ.ไอ. เทคโนโลยี จำกัด

A.I.Technology ชี้ วิ่งให้ทัน ต้องเกาะนโยบายรัฐสนับสนุน

ความท้าทายสำหรับธุรกิจในปีนี้ว่า “องค์กรที่มีความสามารถจัดการต้นทุนการผลิตและบริหารการตลาดได้ดี ก็มีโอกาสที่จะได้ประโยชน์จากนโยบายที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

คุณจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ Sumipol Corporation

สุมิพล มั่นใจอุตสาหกรรมไทยเติบโตต่อเนื่องในปี 2562

คุณจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เปิดเผยกับสำนักข่าว M Report เกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยปี 2562

Solimac group จานทราย ผ้าทราย กระดาษทราย “COMPASS” และ “NCA” Abrasives Flap Disc

จานทราย ผ้าทราย กระดาษทราย สำหรับงานขัดโลหะรูปทรงโค้งเว้า “COMPASS” และ “NCA” Abrasives Flap Disc

จานทราย ผ้าทราย และกระดาษทราย สำหรับขัดชิ้นงานโลหะ ขัดเหล็ก ขัดสนิม ลบรอยเชื่อม ลบครีบ ลบคม ขัดตกแต่งผิว ที่มีรูปทรงโค้งเว้า โดยใช้ร่วมกับเครื่องเจียรไฟฟ้าทั่วไป

Solimac group ผ้าทราย กระดาษทราย สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต

ผ้าทราย กระดาษทราย (Coated Abrasive) สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต

ผ้าทรายและกระดาษทราย ยี่ห้อ "กระทิง" และ "compass" สำหรับใช้ในงานโลหะ, ไม้, พลาสติก, เครื่องประดับ และอื่น ๆ สามารถสั่งผลิตได้ตามขนาดที่ต้องการ โดยมีให้บริการผ้าทรายและกระดาษทรายทุกประเภท

METI ผลักดัน “Connected Industries

METI เร่งผลักดันแนวคิด “Connected Industries (CI)” สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กร สร้างคูณค่า ยกระดับการแข่งขัน และแก้ปัญหาสังคม

วว. มอบของขวัญปีใหม่ 2562 จัดโปรโมชั่นลดราคา 20% งานบริการภาคอุตสาหกรรม 3 เดือน

วว. จัดโปรโมชั่นมอบของขวัญปีใหม่ โดยการลดราคางานบริการอุตสาหกรรม 20% เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2562

อุตสาหกรรมการผลิตป่วน ขาด “สีแดง” ทั่วโลก

อุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก กำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลน “สีแดง” เป็นผลจากนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศจีน ที่ส่งผลให้ผู้ผลิตสีหลายรายถูกปิดกิจการ