1 - 1 of 12 Articles

อุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจรของเยอรมนี เล็งลงทุนในนิคมฯ พื้นที่ EEC

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ถูกต่อยอดจากธุรกิจการรักษาพยาบาลและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่ง Global Health Care Outlook โดย Deloitte ระบุว่า เม็ดเงินที่ใช้จ่ายในอุตสาหกรรมการแพทย์และก…

ไทยกับโอกาสในธุรกิจ Medical Tourism ที่ไนจีเรีย

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ไทยติดอันดับ 6 ของ “Medical Tourism Index” เนื่องจากมีค่ารักษาพยาบาลที่ถูกกว่าหลายประเทศ บุคลากรมีคุณภาพ ไทยจึงมีโอกาสที่จะส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้เป็นอย่างดี

บันไดสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ต้องสอดรับไปกับการตอบสนองภาคอุตสาหกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมมือกับ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย เดินหน้าจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์ รับรองสมรรถน…

กสอ. จับมือ มหาวิทยาลัยรังสิต สร้างความร่วมมือทางวิชาการ ผลักดันอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพครบวงจร

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมลงนามทางวิชาการ (MOU) ประสานความร่วมมือ พัฒนางานวิชาการ งานวิจัย พัฒนาบุคลากร ในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ เพิ่มค…

บีโอไอเสริมศักยภาพนักลงทุนภาคเหนือสร้างเครือข่ายกับไต้หวัน รับจำนวนจำกัดเพียง 25 ท่าน ภายใน 7 พ.ค. นี้

บีโอไอเชียงใหม่เตรียมนำคณะนักลงทุนไทยจากภาคเหนือ ไปศึกษาลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจ ผ่านกิจกรรมสำรวจศักยภาพการลงทุนและสร้างเครือข่ายในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เทคโนโลยีการเกษตร เครื่องมือ…

พบกับงานสัมมนา “การเตรียมพร้อมเพื่อปรับตัวสู่อุตสาหกรรมการแพทย์” 25 - 26 เม.ย. นี้

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับตัวสู่อุตสาหกรรมการแพทย์ ระหว่างวันที่ 25-26 เม.ย. นี้ ณ ห้อง BSC อาคารกองพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สวทช. ร่วมกับ ทีเซลล์ และ อย. หนุนผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ เตรียมแฟ้ม CSDT รองรับมาตรฐานสากล

สวทช. ร่วม ทีเซลล์ และ อย. จัดประชุม “การขับเคลื่อนเครื่องมือแพทย์ยุค Thailand 4.0” สนับสนุนผู้ประกอบการในการเตรียมแฟ้ม CSDT ก่อนยื่นคำขออนุญาตเพื่อการผลิต พร้อมปรับตัวรองรับมาตรฐ…

กล้องดิจิตอล อนาคตที่เปลี่ยนไป

ตลาดกล้องดิจิตอลไม่สู้ดีนักเนื่องจากความก้าวหน้าของโทรศัพท์มือถือ ทำให้มีการวางจำหน่ายกล้องในตลาดน้อยลง อย่างไรก็ตามมีรายงานจาก CIPA ว่าตลาดกล้องยังมีความหวังอยู่บ้าง จากยอดวางจำหน…