1 - 1 of 10 Articles

บันไดสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ต้องสอดรับไปกับการตอบสนองภาคอุตสาหกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมมือกับ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย เดินหน้าจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์ รับรองสมรรถน…

กสอ. จับมือ มหาวิทยาลัยรังสิต สร้างความร่วมมือทางวิชาการ ผลักดันอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพครบวงจร

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมลงนามทางวิชาการ (MOU) ประสานความร่วมมือ พัฒนางานวิชาการ งานวิจัย พัฒนาบุคลากร ในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ เพิ่มค…

บีโอไอเสริมศักยภาพนักลงทุนภาคเหนือสร้างเครือข่ายกับไต้หวัน รับจำนวนจำกัดเพียง 25 ท่าน ภายใน 7 พ.ค. นี้

บีโอไอเชียงใหม่เตรียมนำคณะนักลงทุนไทยจากภาคเหนือ ไปศึกษาลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจ ผ่านกิจกรรมสำรวจศักยภาพการลงทุนและสร้างเครือข่ายในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เทคโนโลยีการเกษตร เครื่องมือ…

พบกับงานสัมมนา “การเตรียมพร้อมเพื่อปรับตัวสู่อุตสาหกรรมการแพทย์” 25 - 26 เม.ย. นี้

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับตัวสู่อุตสาหกรรมการแพทย์ ระหว่างวันที่ 25-26 เม.ย. นี้ ณ ห้อง BSC อาคารกองพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เมื่อ 3D Printing เข้าสู่วงการแพทย์

Oxford Performance Materials ผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพทางการแพทย์จากสหรัฐฯ เปิดตัวเทคโนโลยี 3D Printing สำหรับพิมพ์กะโหลกเทียม คาด อาจต่อยอดสู่อุตสาหกรรมยานยนต์

สวทช. ร่วมกับ ทีเซลล์ และ อย. หนุนผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ เตรียมแฟ้ม CSDT รองรับมาตรฐานสากล

สวทช. ร่วม ทีเซลล์ และ อย. จัดประชุม “การขับเคลื่อนเครื่องมือแพทย์ยุค Thailand 4.0” สนับสนุนผู้ประกอบการในการเตรียมแฟ้ม CSDT ก่อนยื่นคำขออนุญาตเพื่อการผลิต พร้อมปรับตัวรองรับมาตรฐ…

กล้องดิจิตอล อนาคตที่เปลี่ยนไป

ตลาดกล้องดิจิตอลไม่สู้ดีนักเนื่องจากความก้าวหน้าของโทรศัพท์มือถือ ทำให้มีการวางจำหน่ายกล้องในตลาดน้อยลง อย่างไรก็ตามมีรายงานจาก CIPA ว่าตลาดกล้องยังมีความหวังอยู่บ้าง จากยอดวางจำหน…