1 - 1 of 2 Articles

เอกชนลงขันสนับสนุน FIBO พัฒนา FACO : หุ่นยนต์สู้โควิด-19

FIBO จับมือภาคเอกชน ประกอบด้วย บริษัท ฟอร์มส์ ซินทรอน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ร่วมพัฒนาร…

กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือ หอการค้าญี่ปุ่น และ JETRO จัดสัมมนา Eastern Economic Corridor (EEC) Workshop

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ และ JETRO จัดสัมมนา EEC Workshop เพื่อให้รายละเอียดนักลงทุนในเชิงลึก พร้อมเผยความคืบหน้าของโครงสร้างพื้นฐานใน EEC