1 - 2 of 21 Articles

เร่งผลิตเครื่อง Servo Press ตอบสนองตลาด และอุตฯ ยานยนต์

ผู้ผลิตคาดการณ์ว่า มูลค่าตลาดของผลิตภัณฑ์ Hot Stamping จะสูงขึ้นถึง 50% ในอีกไม่กี่ปี เริ่มมีผู้สนใจเปลี่ยนจากเครื่องเพรสไฮดรอลิก มาใช้เครื่อง Servo Press มากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

ยอดสั่งซื้อเครื่องขึ้นรูปโลหะญี่ปุ่น ยานยนต์ดันเครื่องเพรสพุ่ง 96.7%

ยอดสั่งซื้อเครื่องขึ้นรูปโลหะญี่ปุ่นเดือนสิงหาพุ่งทะยาน โดยเฉพาะเครื่องเพรสขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษซึ่งได้อุตสาหกรรมยานยนต์ผลักดัน

ยอดสั่งซื้อเครื่องขึ้นรูปโลหะญี่ปุ่นพุ่ง ยุโรปสั่งเพิ่ม 13.4 เท่า

ยอดสั่งซื้อเครื่องขึ้นรูปโลหะญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคมพุ่งทะยาน โดยมีปัจจัยหลักมาจากอุตสาหกรรมชิ้นส่วนโลหะในญี่ปุ่น และยอดสั่งซื้อจากยุโรป

ยานยนต์โต ดันยอดสั่งซื้อเครื่องขึ้นรูปโลหะจากญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้น

JFMA เผยยอดการสั่งซื้อเครื่องขึ้นรูปโลหะประจำเดือนเมษายน ปิดที่ 31,272 ล้านเยน เพิ่มขึ้น 7.3% (M-o-M) หลังจากยอดลงลงต่อเนื่องถึง 3 เดือน ผลจากการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์

ยอดการสั่งซื้อเครื่องขึ้นรูปโลหะประจำเดือนมีนาคม 2018

JFMA เผยยอดการสั่งซื้อเครื่องขึ้นรูปโลหะประจำเดือนมีนาคม มีมูลค่าในการสั่งซื้อเป็น 38,744 ล้านเยน ซึ่งลดลงจากเดือนมีนาคมปีที่แล้วถึง 10.8%

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สั่งซื้อเครื่องเพรส กุมภาพันธ์ 2018 สูงขึ้น 76.6% (M-o-M)

JFMA เผยยอดสั่งซื้อเครื่องขึ้นรูปโลหะในกุมภาพันธ์ 2018 มีมูลค่าการสั่งซื้อที่ 23,818 ล้านเยน ลดลง 13.4% (M-o-M) สาเหตุจากยอดสั่งเครื่องเพรสในอเมริกาเหนือลดลงอย่างมาก แม้ว่าจะมียอดส…

JFMA เผย ยอดสั่งซื้อเครื่องขึ้นรูปโลหะ มกราคม 2018

JFMA เผย ยอดการสั่งซื้อเครื่องขึ้นรูปโลหะ (Metal Forming Machine) ประจำเดือนมกราคม โดยยอดสั่งซื้อนี้มีมูลค่ากว่า 25,887 ล้านเยน สูงขึ้นจากเดือนเดียวกันในปี 2017 ถึง 3.6%