1 - 1 of 7 Articles

บันไดสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ต้องสอดรับไปกับการตอบสนองภาคอุตสาหกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมมือกับ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย เดินหน้าจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์ รับรองสมรรถน…

ซับคอนไทยแลนด์ 2019 จับคู่ธุรกิจทะลุเป้า บีโอไอลุยกิจกรรมต่อเนื่อง “ตลาดกลางซื้อขายเครื่องมือแพทย์”

BOI เผยผลการจัดงานซับคอนไทยแลนด์ 2019 เกินเป้าทั้งจำนวนการเจรจา จับคู่ธุรกิจ และมูลค่าการซื้อขาย พร้อมเดินหน้าจับคู่ธุรกิจอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ในงาน “Medical Devices ASEAN 2019”

พบกับงานสัมมนา “การเตรียมพร้อมเพื่อปรับตัวสู่อุตสาหกรรมการแพทย์” 25 - 26 เม.ย. นี้

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับตัวสู่อุตสาหกรรมการแพทย์ ระหว่างวันที่ 25-26 เม.ย. นี้ ณ ห้อง BSC อาคารกองพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

บีโอไอบุก 3 เมืองอุตสาหกรรมเกาหลี เจาะบริษัทเป้าหมายใหม่ ดึงลงทุนในไทย

บีโอไอและสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนประจำเกาหลีใต้ (บีโอไอโซล) ร่วมกันส่งเสริม ดึงการลงทุนในนครปูซาน อุลซาน และชางวอน ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศเกาหลีใต้

สวทช. ร่วมกับ ทีเซลล์ และ อย. หนุนผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ เตรียมแฟ้ม CSDT รองรับมาตรฐานสากล

สวทช. ร่วม ทีเซลล์ และ อย. จัดประชุม “การขับเคลื่อนเครื่องมือแพทย์ยุค Thailand 4.0” สนับสนุนผู้ประกอบการในการเตรียมแฟ้ม CSDT ก่อนยื่นคำขออนุญาตเพื่อการผลิต พร้อมปรับตัวรองรับมาตรฐ…