1 - 1 of 2 Articles

เครื่องวิเคราะห์โลหะ OES รุ่น OE720 ประสิทธิภาพสูง ราคาจับต้องได้

Hitachi High-Tech เปิดตัว “เครื่องวิเคราะห์โลหะ OES รุ่น OE720” ประสิทธิภาพสูง ราคาจับต้องได้

Hitachi High-Tech เปิดตัวเครื่องวิเคราะห์โลหะ OES รุ่น OE 720 ประสิทธิภาพสูง วิเคราะห์รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยชุดข้อมูลกว่า 15 ล้านชุดจากวัสดุ 340,000 ชนิด

OE750 - Optical Emission Spectrometer รุ่นใหม่ ควบคุมการวิเคราะห์โลหะโดยสมบูรณ์ จาก Hitachi High-Tech

OE750 - เครื่องวิเคราะห์ OES รุ่นใหม่ ประสิทธิภาพสูง สำหรับควบคุมการวิเคราะห์โลหะโดยสมบูรณ์ จาก Hitachi High-Tech

เปิดตัว OE750 - เครื่องวิเคราะห์ OES: Optical Emission Spectrometer รุ่นใหม่ที่มีความสามารถสูง ราคาจับต้องได้ มาพร้อมแนวคิดออปติคัลล้ำยุคที่อยู่ระหว่างรอจดสิทธิบัตร เซนเซอร์รับภาพแ…