1 - 1 of 1 Articles

MG Thailand celebrates 100,000 cars production

เอ็มจี ฉลองยอดผลิตรถยนต์ในประเทศไทย ครบ 100,000 คัน ตอกย้ำภาพโรงงานศูนย์กลางการผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวาของอาเซียน

โรงงานผลิตรถยนต์เอ็มจีในไทย ประกาศความสำเร็จในการผลิตรถยนต์ครบ 100,000 คัน นับตั้งแต่การผลิตรถยนต์เอ็มจีรุ่นแรกในปี 2557