1 - 1 of 1 Articles

ก.อุตฯ ทุ่มงบกว่า 20 ลบ. หนุนโครงการ OPOAI-C 1 จังหวัด 1 ชุมชน สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม บูมเศรษฐกิจฐานราก!

ก.อุตฯ ทุ่มงบกว่า 20 ลบ. หนุนโครงการ OPOAI-C 1 จังหวัด 1 ชุมชน สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม บูมเศรษฐกิจฐานราก!

โครงการ “OPOAI-C 1 จังหวัด 1 ชุมชนสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม” ตั้งเป้าเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ร้อยละ 6 ต่อปี และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงขึ้นไม่น้อยกว่า 300 ผลิตภัณฑ์