1 - 1 of 3 Articles

“อุตตม” เคาะมาตรการเร่งด่วนช่วยภาคใต้ ออกแพ็กเก็จ “ทำทันที” ซ่อมสร้างฟื้นฟูผู้ประกอบการทุกพื้นที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตฯ สั่งประชุมฉุกเฉิน ระดมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาแก่พี่น้องภาคใต้จากพายุ “ปาบึก”

ปลัดก.อุตสาหกรรม กำชับเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส

กระทรวงอุตสาหกรรมออกหนังสือแจ้งเวียนไปยังข้าราชการในสังกัดกระทรวงฯ ทั่วประเทศ เพื่อรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ