1 - 1 of 1 Articles

อุตฯ หุ่นยนต์ ความต้องการเพิ่มจริง “แต่ไม่ง่าย” ในระยะสั้น

ประธานใหม่สมาคมหุ่นยนต์ญี่ปุ่น สะท้อน “ความท้าทายในอุตฯ หุ่นยนต์หลังโควิด”

Mr. Hiroshi Osagawara ผู้รับตำแหน่งประธานคนใหม่ Japan Robot Association ให้สัมภาษณ์ถึงความเป็นไปและปัญหาของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์หลังโควิด