1 - 1 of 1 Articles

แอร์บัส เผย “ASCEND” ก้าวแรกสู่อากาศยานพลังงานไฟฟ้า

แอร์บัส เผย “ASCEND” ก้าวแรกสู่อากาศยานพลังงานไฟฟ้า

“ASCEND” โครงการสาธิตระบบส่งกำลังแบบตัวนำยิ่งยวดและระบบหล่อเย็นขั้นสูงสำหรับอากาศยานจากแอร์บัส เบาลง 2-3 เท่า กำหนดสร้างเครื่องยนต์รุ่นต้นแบบภายในสิ้นปี 2023