1 - 1 of 10 Articles

ดีพร้อม จับมือ สภาเกษตรกรฯ ติดปีกเกษตรกรด้วยเกษตรอุตสาหกรรม หวังดันเศรษฐกิจโตกว่า 8 พันล้านบาท

ดีพร้อม จับมือ สภาเกษตรกรฯ ติดปีกเกษตรกรด้วยเกษตรอุตสาหกรรม หวังดันเศรษฐกิจโตกว่า 8 พันล้านบาท

DIPROM ผนึกกำลัง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้วยการติดปีกเกษตรกรด้วยเกษตรอุตสาหกรรม ผ่านเครือข่ายความร่วมมือ (DIPROM CONNECTION)

ซีเอ็นเอช ประเทศไทย ขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยด้วยนวัตกรรมและการศึกษา

ซีเอ็นเอช ประเทศไทย ขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยด้วยนวัตกรรมและการศึกษา

งาน Media Day ครั้งแรกของซีเอ็นเอช ประเทศไทยที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญและผู้นำความคิดในภาคการเกษตร พูดคุยเกี่ยวกับอนาคตประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางเกษตรกรรม

กนอ. จับมือ แอลพีพี อินดัสเตรียล เอสเตท ตั้งนิคมอุตสาหกรรมแอลพีพี นครสวรรค์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ

กนอ. จับมือ แอลพีพี อินดัสเตรียล เอสเตท ตั้งนิคมอุตสาหกรรมแอลพีพี นครสวรรค์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และ บริษัท แอลพีพี อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด ลงนามในสัญญาร่วมดำเนินงาน จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแอลพีพี นครสวรรค์ นิคมอุตสาหกรรมแห่งที่ 69

ส.อ.ท. จับมือ มทร.พระนคร หนุนเกษตรมูลค่าสูง

ส.อ.ท. จับมือ มทร.พระนคร หนุนเกษตรมูลค่าสูง Smart Agriculture Industry (SAI) in Bangkok

ส.อ.ท. - มทร.พระนคร ดันโครงการต้นแบบเพื่อการเรียนรู้และบ่มเพาะแนวทางเกษตรกรรมรูปแบบใหม่ (SAI) เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

ทำไมควรใช้ระบบอัตโนมัติในการเกษตร

ทำไมควรใช้ระบบอัตโนมัติในการเกษตร

เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างกว้างขวางจากการใช้ระบบอัตโนมัติในการเกษตร ซึ่งมีเทคโนโลยีเกี่ยวข้องมากมาย ทำให้เป็นเกษตรแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพ ลดการใช้ทรัพยากร ลดแรงงานคน ลดการบาดเจ็บ และเพิ่มผลผลิต

DigiKey เปิดตัวซีรีส์วิดีโอ

DigiKey เปิดตัวซีรีส์วิดีโอ "Farm Different" ซีซั่น 3

DigiKey ได้เปิดตัวซีรีส์วิดีโอ "Farm Different" ซีซั่นที่ 3 สะท้อนภาพแห่งอนาคตของการทำฟาร์ม เพื่อกำหนดว่านวัตกรรมใดที่จะขับเคลื่อนการผลิตอาหารระดับโลกรุ่นต่อไป

ปฏิวัติเกษตรกรรม, เทคโนโลยีการเกษตร,  AgTech, Agriculture Technology, พลิกโฉมการทำเกษตรเพื่ออนาคต

การปฏิวัติเกษตรกรรม: AgTech พลิกโฉมการทำเกษตรเพื่ออนาคตอย่างไร

AgTech กำลังมีบทบาทช่วยให้เกษตรกรทำงานอย่างชาญฉลาดมากขึ้น สามารถผลิตอาหารเพิ่มขึ้นให้แก่ประชากรโลกที่คาดการณ์ว่าอาจเพิ่มเป็น 9,700 ล้านคนในปี 2050

เทคโนโลยีเกษตร smart farm, Smart Farming, Smart Agriculture, Agriculture, เทคโนโลยีการเกษตร

สวทช. MOU สยามคูโบต้า มุ่งผลักดันการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีเกษตร-สมาร์ทฟาร์มมิ่ง

สวทช. - สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีเกษตร / เกษตรอัจฉริยะ

Terahertz, Precison Farming, Smart Farming, เกษตรแม่นยำ, เทคโนโลยีเทระเฮริ์ต, เทคโนโลยีเทราเฮริ์ต, เทคโนโลยีเกษตร

เผยศักยภาพ “เทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์” ปูทางสู่เกษตรแม่นยำ

สำรวจศักยภาพของเทคโนโลยี Terahertz ในด้านการเกษตร และวิธีที่เทคโนโลยีนี้สามารถปฏิวัติแนวทางการทำฟาร์ม ปรับปรุงผลผลิต และส่งเสริมอนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นสำหรับอุตสาหกรรม

อาชีพอะไรบ้าง ที่ AI ทำแทนไม่ได้?

AI จะเข้ามาทดแทนอาชีพเหล่านี้ได้จริงหรือ?

งานที่ AI ทำแทนไม่ได้คืองานที่ต้องใช้ทักษะของมนุษย์ WEF ระบุ 3 อันดับอาชีพจ้างงานสูงสุดใน 5 ปีข้างหน้า คาดว่าจะเป็นของผู้ควบคุมอุปกรณ์การเกษตร คนขับรถบรรทุกหนักและรถโดยสารประจำทาง และครูอาชีวศึกษา