1 - 1 of 7 Articles

บีโอไอ เว้นภาษี 5 ปี ส่งเสริมลงทุนระบบเกษตรสมัยใหม่

บีโอไอ เว้นภาษี 5 ปี ส่งเสริมลงทุนระบบเกษตรสมัยใหม่

บีโอไอส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่ระบบเกษตรสมัยใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยียกระดับกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ช่วยลดต้นทุนและสร้างรายได้ให้เกษตรกรมากขึ้น

 NIA ชี้ 7 วิถีเกษตรนวัตกรรมดาวรุ่ง พร้อมรุกดันการเติบโตสตาร์ทอัพไทยเต็มสูบ

NIA ชี้ 7 วิถีเกษตรนวัตกรรมดาวรุ่ง พร้อมรุกดันการเติบโตสตาร์ทอัพไทยเต็มสูบ

NIA เผย 7 รูปแบบนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจทำอาชีพเกษตรกรรม หลังพบช่วงการระบาดโควิด-19 คนไทยย้ายกลับถิ่นฐาน และหาลู่ทางสร้างอาชีพใหม่ด้วยการประกอบอาชีพทางการเกษตร

สวทช. หนุน ITAP ช่วยผู้ประกอบการแตกไลน์ธุรกิจ พัฒนาระบบฟาร์มเกษตรในอาคาร

สวทช. หนุน ITAP ช่วยผู้ประกอบการแตกไลน์ธุรกิจ พัฒนาระบบฟาร์มเกษตรในอาคาร

สวทช. โดย ITAP ช่วยผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างที่แตกไลน์ธุรกิจ นำเทคโนโลยีระบบฟาร์มเกษตรในอาคาร หรือ Plant Factory มาใช้กับการปลูกพืชออร์แกนิกในห้องพักอพาร์ทเมนท์ใจกลางเมืองของบริษัทฯ

บีโอไอเห็นชอบส่งเสริมลงทุนอุตสาหกรรมการเกษตร แนวทาง BCG เทคโนโลยีขั้นสูง

“บีโอไอ” เห็นชอบส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตร ด้วยแนวคิด BCG

เลขาธิการบีโอไอ เผย บอร์ดบีโอไอ มีมติเห็นชอบส่งเสริมการลงทุนตามหลัก BCG เพิ่มประเภทกิจการด้านการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง สร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไทย

กบอ. เร่งจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรพื้นที่ EEC ยกระดับเทียบเท่ากลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ

ที่ประชุม กบอ. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวัน 11 มิ.ย. ที่ผ่านมา ที่มี นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เป็นประธาน ได้รับทราบและพิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีมีติเ…

วว. ผนึกกำลัง ส.อ.ท. และ ไทยไอโอที ร่วมลงนาม MOU พัฒนาเอไอ ในเครื่องจักรกลทางการเกษตร เพิ่มศักยภาพอุตฯเกษตรไทยให้ก้าวสู่ 4.0

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคม Thai IoT ผนึกกำลังร่วมพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อการพัฒนาอุตสา…

ดึงสหกรณ์พันแห่งตั้งบริษัท กยท.ทุ่ม 2 พันล. เดินหน้าส่งออก “ยางแท่ง”

เกษตรกรชาวสวนยาง เฮ !! การยางแห่งประเทศไทย ผนึกกำลังร่วม 1,000 สหกรณ์ชาวสวนยางทั่วประเทศ เล็งตั้งบริษัทลงทุนขึ้นโรงงานยางแท่ง ลงทุน 2 พันล้าน ส่งออกแบบเอกชนเต็มตัว หวังเป็นเสือตัวท…