1 - 1 of 2 Articles

'พาณิชย์' รุกชี้แจงประเทศคู่ค้าฟ้องทุ่มตลาดสินค้าส่งออกไทย

'พาณิชย์' รุกชี้แจงประเทศคู่ค้าฟ้องทุ่มตลาดสินค้าส่งออกไทย

กระทรวงพาณิชย์ เร่งชี้แจงประเทศคู่ค้าให้ดำเนินการไต่สวน AD ให้สอดคล้องกับหลักการของ WTO พร้อมผนึกกำลังกับเอกชนร่วมแจงข้อเท็จจริง

หวั่นผู้ผลิตเครื่องซักผ้าไทยได้รับผลกระทบ หลัง ITC เคาะผู้ผลิตสหรัฐฯ เจ็บจริง

EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ วิเคราะห์ เรื่อง หวั่นผู้ผลิตเครื่องซักผ้าไทยได้รับผลกระทบ หลัง ITC เคาะผู้ผลิตสหรัฐฯ เจ็บจริง