1 - 1 of 13 Articles

รายงานความก้าวหน้าโครงการ EEC ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารฯ (กบอ.) ครั้งที่ 2/2564

รายงานความก้าวหน้าโครงการ EEC ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารฯ (กบอ.) ครั้งที่ 2/2564

กบอ. หนีโควิด จัดประชุมออนไลน์ รายงานความคืบหน้าโครงการ EEC อาทิ การพัฒนาระบบ 5G ในพื้นที่บ้านฉาง, การลงทุนของ โซนี่ พิคเจอร์สฯ” ในการเปิดสวนน้ำแห่งแรกของโลก และการพลิกโฉมเมืองพัทยา สู่ NEO PATTAYA

ก.อุตฯ จับมือ Nedo โชว์ต้นแบบการจัดการซากรถยนต์ครบวงจร พร้อมดันไทยสู่ BCG โมเดลอย่างมีศักยภาพ

ก.อุตฯ จับมือ Nedo โชว์ต้นแบบการจัดการซากรถยนต์ครบวงจร

ดันบิ๊กโปรเจกต์ "โครงการรีไซเคิลชิ้นส่วนรถยนต์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ” หรือ End of Live Vehicle : ELV Project

ป้องโควิดหมื่นโรงงานทั่วประเทศ สมอ.เร่งออกมาตรฐาน มตช. 45005 – 2564

ป้องโควิดหมื่นโรงงานทั่วประเทศ สมอ.เร่งออกมาตรฐาน มตช. 45005 – 2564

สมอ. เร่งออกมาตรฐานความปลอดภัยโควิด-19 หรือมาตรฐาน มตช. 45005-2564 เพื่อจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระหว่างการระบาดของโรค

วว. เปิดให้บริการ LAB ทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย ขับเคลื่อน BCG Model

วว. เปิดให้บริการ LAB ทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย ขับเคลื่อน BCG Model

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เปิดให้บริการ “ห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ” ช่วยตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย BCG

มาตรการ Green Tax Expense ลดหย่อนภาษีสำหรับพลาสติกที่ย่อยสลายได้ 1.25 เท่า ในปีภาษี 2562-2564

เคาะมาตรการ Green Tax Expense ลดหย่อนภาษี "พลาสติกที่ย่อยสลายได้" 1.25 เท่า

มาตรการกระตุ้นการใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ยื่นขอลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เป็นจำนวน 1.25 เท่าในปีภาษี 2562-2564

THAILAND TECH SHOW 2020 ภายใต้แนวคิด “วิถีชีวิตใหม่ นวัตกรรม เพื่อการลงทุน” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2563

สวทช. ผนึก 40 พันธมิตร จัดงาน “THAILAND TECH SHOW 2020” ออนไลน์เต็มรูปแบบ วิถีชีวิตใหม่ นวัตกรรม เพื่อการลงทุน พลาดไม่ได้ 2– 4 ธ.ค.นี้

THAILAND TECH SHOW 2020 ภายใต้แนวคิด “วิถีชีวิตใหม่ นวัตกรรม เพื่อการลงทุน” ชมนวัตกรรมกว่า 290 ผลงานผ่านนิทรรศการออนไลน์ วันที่ 2– 4 ธ.ค. 63

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วม UNIDO จัดงาน Green Scrap Metal Thailand 2020 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน

ก.อุตฯ จัด Green Scrap Metal Thailand 2020 หวังอัดฉีดเงินลงทุนกว่า 560 ลบ. สร้างอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะสีเขียว

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วม UNIDO จัดงาน Green Scrap Metal Thailand 2020 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน

โครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน ส่งเสริมผู้ประกอบการลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรและกระบวนการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ก.อุตฯ ดัน "อุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ" สู่เศรษฐกิจหมุนเวียน คาดเม็ดเงินลงทุนเพิ่มกว่า 500 ล้านบาท

โครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน ส่งเสริมผู้ประกอบการลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรและกระบวนการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

NIA ร่วม ธ.ก.ส. หนุนสินเชื่อไร้ดอกเบี้ย 3 ปี พัฒนา “AgTech” ในภาคเกษตร ตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG

‘NIA-ธ.ก.ส.’ หนุนสินเชื่อไร้ดอกเบี้ย 3 ปี พัฒนา “AgTech” ในภาคเกษตร

NIA จับมือ ธ.ก.ส. เปิด “โครงการนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย” ส่งเสริมธุรกิจ "เกษตรนวัตกรรม" ตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG

บีโอไอเห็นชอบส่งเสริมลงทุนอุตสาหกรรมการเกษตร แนวทาง BCG เทคโนโลยีขั้นสูง

“บีโอไอ” เห็นชอบส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตร ด้วยแนวคิด BCG

เลขาธิการบีโอไอ เผย บอร์ดบีโอไอ มีมติเห็นชอบส่งเสริมการลงทุนตามหลัก BCG เพิ่มประเภทกิจการด้านการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง สร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไทย

กระทรวง อว. ระดมความเห็น ขับเคลื่อนการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ด้วยยุทธศาสตร์ BCG

อว. ระดมความเห็น กระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด ด้วย BCG Model

ระดมความคิดเห็น การเร่งรัดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG: Bio-Economy, Circular Economy, Green Economy)

นโยบายการดำเนินงานของ EEC ปี 2563 โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี, ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการ สกพอ.

นโยบายการดำเนินงาน EEC ปี 63 มุ่งขยายการลงทุน สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่

รองนายกฯ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ มอบนโยบายการดำเนินงานของ EEC ปี 2563 โดยเน้นไปทีขยายการลงทุนสู่พื้นที่และชุมชน หวังสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในพื้นที่อีอีซี

มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน

สมอ. ขานรับนโยบาย BCG ของรัฐบาล ประกาศใช้ “มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน”

สมอ. ประกาศใช้มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกภาคส่วนใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน