1 - 1 of 6 Articles

ภาวะการลงทุน 2564 บีโอไอ ยอดขอรับส่งเสริมการลงทุน อุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ภาวะการลงทุน 9 เดือน ปี 2564 รวมกว่า 5 แสนล้าน อุตฯไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์-การแพทย์ นำลิ่ว

บีโอไอ เผย ภาวะการส่งเสริมการลงทุน 9 เดือน ปี 2564 รวมกว่า 5 แสนล้านบาท อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์-การแพทย์ โตต่อเนื่อง ขณะที่การลงทุน FDI เติบโตกว่า 200%

BOI อนุมัติ ‘โกลว์’ ขยายลงทุนโรงไฟฟ้าโคเจนฯ 6 พันล้าน

BOI อนุมัติ ‘โกลว์’ ขยายลงทุนโรงไฟฟ้าโคเจนฯ 6 พันล้าน

BOI อนุมัติลงทุนโครงการขยายกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) มูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาท ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำระบบโคเจนเนอเรชัน

ภาวะการลงทุน 2564 บีโอไอ ยอดขอรับส่งเสริมการลงทุน

ภาวะการลงทุน 2564 ครึ่งปีแรก โครงการพลังงานไฟฟ้าบูม ดันยอดขอรับส่งเสริมฯ ทะลุ 3.8 แสนล้าน โต 158%

บีโอไอ เผย ภาวะการส่งเสริมการลงทุนในช่วง 6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ปี 2564 มีโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 801 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 386,200 ล้านบาท

บอร์ดบีโอไอ อนุมัติการลงทุนโครงการใหญ่ 2564 แตะ 5 หมื่นล้าน หนุนธุรกิจผลิตไฟฟ้า-ถุงลมนิรภัย

บอร์ดบีโอไอ อนุมัติลงทุน 5 โครงการ เฉียด 5 หมื่นล้านบาท

BOI อนุมัติลงทุน 5 โครงการใหญ่ หนุนกิจการผลิตไฟฟ้า และกิจการสร้างสรรค์ผลิตเส้นดายสังเคราะห์สำหรับถุงลมนิรภัย รวมมูลค่าการลงทุน 49,911 ล้านบาท

เผยตัวเลขขอส่งเสริมการลงทุน ปี'63 กระจุกตัวใน

เผยตัวเลขขอส่งเสริมการลงทุน ปี'63 กระจุกตัวใน EEC มากถึง 43%

ภาพรวมการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอีอีซี ปี 2563 รวมทั้งสิ้น 453 โครงการ มูลค่าลงทุนสูงถึง 2.08 แสนล้านบาท

BOI อนุมัติลงทุน 6 โครงการใหญ่ มูลค่าเงินลงทุนกว่า 3.5 หมื่นลบ. ในกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า กิจการผลิตไฟฟ้า และกิจการผลิตน้ำตาลและน้ำเชื่อม

BOI อนุมัติลงทุน 6 โครงการใหญ่ส่งท้ายปี 63 งบลงทุนกว่า 3.5 หมื่นลบ.

BOI อนุมัติลงทุน 6 โครงการใหญ่ มูลค่าเงินลงทุนกว่า 3.5 หมื่นลบ. ในกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า กิจการผลิตไฟฟ้า และกิจการผลิตน้ำตาลและน้ำเชื่อม