1 - 1 of 1 Articles

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ” รุ่น 16 และ 17

ลงทุนต่างประเทศอย่างมั่นใจ ด้วยหลักสูตรที่เข้มข้น พร้อมตะลุยธุรกิจ ณ ลาว-เวียดนาม/เมียนมา/อุซเบกิสถาน/ซูดาน วันเสาร์ช่วงบ่าย เมษายน - สิงหาคม 2562 รับเพียง 50 ท่านเท่านั้น ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย