1 - 3 of 52 Articles

DATA WOW COMPANY LIMITED

DATA WOW COMPANY LIMITED

Industry-leading Data Engineer Consultant Services in Thailand From planning and pipelining to model deployment and integration, our unrivaled approach to data engineer consulta…

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค NECTEC-ACE 2023 เนคเทค สวทช., Data for Thai Data for All

NECTEC-ACE 2023: Data for Thai Data for All “ปลดปล่อยพลังแห่งข้อมูล เพื่อคนไทย และประเทศไทย” วันที่ 12 ก.ย.นี้

เนคเทค สวทช. ชวนคนไทย ร่วมงาน NECTEC-ACE 2023 โชว์ศักยภาพและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้าน “ข้อมูล” ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า”

เปิดโมเดลธุรกิจใหม่จาก Big data ในอุตสาหกรรมการผลิต

เปิดโมเดลธุรกิจใหม่จาก Big data ในอุตสาหกรรมการผลิต

กระบวนการผลิตในโรงงานทุกแห่งได้สร้างข้อมูลจำนวนมหาศาล ซึ่งก็คือ Big Data ที่สามารถนำไปประมวลผลและนำไปใช้ทำกำไรได้ เช่น โมเดลธุรกิจใหม่ในการเก็บค่า subsrciption ใช้เครื่องจักรทดแทนการซื้อเครื่องจักร

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) ปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence Digital, Big Data, Data Analytics, AI, Industry 4.0 in Korea

Digital และ Data ฐานรากสำคัญ มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 [ตอนจบ]

Digital และ Data เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนองค์กร ขาดตัวใดตัวหนึ่งไปก็ยากที่จะแข่งขันได้ในยุคนี้ ครั้งนี้จะมาเติมเต็มทัศนะอื่น ๆ เพิ่มเติมถึงพัฒนาการและการประยุกต์ใช้งานด้านธุรกิจ

อุตฯ จับมือ เมติฯ ดันเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยอัจฉริยะ IoT, Big Data เชื่อมต่อรับส่งข้อมูล กำกับดูแลโรงงานเสี่ยง

อุตฯ จับมือ เมติฯ ดันเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยอัจฉริยะใช้กำกับโรงงานเสี่ยง

อุตฯ จับมือ เมติฯ ดันเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยอัจฉริยะ IoT, Big Data เชื่อมต่อรับส่งข้อมูล กำกับดูแลโรงงานเสี่ยง

Digital และ Data ฐานรากสำคัญ มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตอนที่ 1

Digital และ Data ฐานรากสำคัญ มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตอนที่ 1

ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่เป็นฐานรากสำคัญขององค์กรยุคใหม่ คือ Digital และ Data ซึ่งถือเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต ขาดตัวใดตัวหนึ่งไปก็ยากที่จะอยู่รอดและแข่งขันได้ในยุคนี้

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจ ดัชนีชี้วัดวงจรเงินสดของธุรกิจประเทศไทย

ส.อ.ท เผยร่วมมือ 3 หน่วยงานพัฒนา Big Data เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย

สภาอุตสาหกรรมฯ เผยร่วมมือ ม.ธรรมศาสตร์ และบ. ครีเดน เอเชีย พัฒนา Big Data สู่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล iDS เตรียมขยายผลดัชนีชี้วัดวงจรเงินสดของธุรกิจมาใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ

AI ในอุตสาหกรรม เอไอ ปัญญาประดิษฐ์ เดต้า ว้าว

AI ในอุตสาหกรรมไทย การพัฒนาที่ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจของคุณ

พัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการใช้งาน AI ในอุตสาหกรรม เพื่อเก็บข้อมูล วิเคราะห์ วางแผน และปรับปรุงธุรกิจให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด

ระบบอัตโนมัติ ออโตเมชัน วิทยาศาสตร์ข้อมูล

ศักยภาพของระบบอัตโนมัติที่ส่งผลต่ออนาคตของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

เผยมุมมองว่าด้วยเรื่องศักยภาพของระบบอัตโนมัติที่จะส่งผลต่ออนาคตของวิทยาศาสตร์ข้อมูล รวมถึงอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้เกิดการนำมาใช้อย่างแพร่หลาย

โรงงาน โควิด

ร่วมแชร์ความเห็น: การนำเทคโนโลยีมาช่วยให้โรงงานอุ่นใจในยุคโควิด-19

ทำอย่างไรผู้ประกอบการโรงงานจึงสามารถเดินเครื่องสายการผลิตได้อย่างไม่สะดุดในยุคโควิด-19 ที่มีการระบาดเป็นระยะ ๆ ได้อย่างอุ่นใจ ปลอดภัย ไร้กังวล

ขุมข้อมูล ใช้ประโยชน์จากข้อมูล วิทยาศาสตร์ข้อมูล

DATA LITERACY ทักษะสำคัญแห่งทศวรรษหน้า ที่ทุกองค์กรต้องเตรียมความพร้อม เพื่อสร้างทีมงาน Data Science ที่แข็งแกร่ง

การมีพนักงานที่มีทักษะ Data Literacy หรือที่เราเรียกตำแหน่งนี้ว่า Data Scientist เป็นงานที่ยากที่สุดในยุค Big Data ซึ่งทุกธุรกิจต้องอาศัยข้อมูลในการตัดสินใจเรื่องสำคัญ

กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือ กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมพัฒนาบุคลากรเสริมแกร่งด้านการวิเคราะห์ข้อมูลภาคอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือ กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมพัฒนาบุคลากรเสริมแกร่งด้านการวิเคราะห์ข้อมูลภาคอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เซ็น MOU ส่งเสริมบุคลากรใช้ Big Data ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สสว. เร่งอัปเดตทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพื่อรับสิทธิประโยชน์ พร้อมจัดทำฐานข้อมูล Big Data ติดอาวุธทางความคิดเหนือคู่แข่ง

สสว. เร่งอัปเดตทะเบียนผู้ประกอบการ SME พร้อมจัดทำฐานข้อมูล Big Data ติดอาวุธทางความคิดเหนือคู่แข่ง

สสว. ชวนผู้ประกอบการขึ้นทะเบียน SME เพื่อรับสิทธิประโยชน์ พร้อมปฏิรูปฐานข้อมูลเอสเอ็มอีใหม่ จัดทำฐานข้อมูลในระบบ Big Data เพื่อให้เป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลผู้ประกอบการของประเทศ สะท้อน…

8 แนวโน้มการดำเนินธุรกิจในอนาคต (8 Industry’s Mega Trend)

8 แนวโน้มหลักที่จะมาปรับโฉมการดำเนินธุรกิจ ปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมและรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ครอบคลุมด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม กติกาโลก ระเบียบการค้า และการเมื…

depa วางรากฐานแกร่ง ขับเคลื่อนระบบแพลตฟอร์มบริหารข้อมูล สร้างเมืองอัจฉริยะ

depa เป็นประธานการประชุมระหว่างกลุ่มผู้แทนจาก บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และ JICA ในการร่วมขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ผ่านโครงการแพลตฟอร์มการบริหารข้อมูล “Data Ut…

039-Huawei-Data-วิสัยทัศน์-2020

“ให้ดาต้านำทางเราไป” วิสัยทัศน์ปี 2020 ของผู้ก่อตั้ง “หัวเว่ย”

หัวเว่ย ชี้นวัตกรรมแห่งอนาคตจะมาพร้อมกับการเติบโตอย่างมหาศาลของ “ทราฟิกข้อมูล” วางกลยุทธ์เน้นในด้านของการจัดช่องทาง การกระจาย การจัดเก็บ และการประมวลผลข้อมูลในระยะยาว โดยสิ่งที่ขาด…

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เตรียมเปิดใช้งานระบบ Big Data และแบบฟอร์มดิจิทัลเดียว (Single Form) ในเดือนมกราคม 2563  หวังลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการ

สศอ.เดินหน้าระบบ Big Data - Single Form สู่ยุค 4.0 พร้อมเปิดใช้งาน ม.ค. 63 นี้

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เตรียมเปิดใช้งานระบบ Big Data และแบบฟอร์มดิจิทัลเดียว (Single Form) ในเดือนมกราคม 2563 หวังลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการ

การแลกเปลี่ยนข้อมูลช่วยปรับระดับความเท่าเทียมทาง Digital

ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทระดับโลกอย่าง FAANG หรือ Facebook, Apple, Amazon, Netflix และ Google มีความได้เปรียบในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาล บริษัทเล็กที่ไม่ได้มีฐานลูกค้าขนาด…

เปิดร่วมอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิติ” โดยสถาบันยานยนต์ 9 ก.ย.62 นี้

การอบรมเพื่อผู้ประกอบการสามารถจัดการข้อมูลทางสถิติในด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง พื้นฐานการนำข้อมูล Big data มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาองค์กร พร้อมการ Workshop เพื่อนำไปปฏิบัติจริง รับสมัครถึงวันที่ 2 ก.ย.นี้เท่านั้น

“สุริยะ เยี่ยม สศอ. มอบนโยบายเร่งขับเคลื่อนอุตฯ ดันระบบดิจิทัล ยกระดับการให้บริการของกระทรวงฯ”

นายสุริยะ มอบหมายให้ สศอ. ดำเนินการขับเคลื่อน 4 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ต่อยอดนโยบาย พร้อมเดินหน้าเสนอนโยบายใหม่ เพื่อขยายผลการพัฒนา และผลักดันมาตรการใหม่ หวังดึงดูดการลงทุน