1 - 1 of 1 Articles

เวียดนามมาแรง 4 เดือนแรกปีนี้ทุบสถิติจดทะเบียนธุรกิจใหม่

เวียดนามฟื้น 100% เทียบเท่าก่อนโควิด คาดไตรมาสสอง ศก. ดีเยี่ยม

หลายสัญญาณบวกสะท้อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเวียดนามในไตรมาสแรกของปี 2564 กลับมาเทียบเท่าก่อนการระบาดของโรคโควิด-19