1 - 1 of 1 Articles

สถาบันวิจัย Mizuho ชี้ 3 ปัญหาของไทย แต่จะเป็นโอกาสขยายธุรกิจสู่ตลาดอาเซียน

สถาบันวิจัยในเครือ Mizuho Bank ระบุปัญหาสำคัญ 3 ข้อ ที่ส่งผลต่อธุรกิจในไทย และแนวทางการเปลี่ยนปัญหามาเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้ในระดับภูมิภาค