1 - 1 of 4 Articles

EEC ร่วมมือเขตเศรษฐกิจพิเศษอากาศยานเจิ้งโจว ต้นแบบเปลี่ยน ‘สนามบินอู่ตะเภา’ สู่ ‘มหานครการบินภาคตะวันออก’

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ลงนาม MOU กับเขตเศรษฐกิจพิเศษอากาศยานเจิ้งโจว (ZAEZ) พัฒนาความร่วมมือด้านธุรกิจ, อุตสาหกรรม และการบิน ชูเป็นต้นแบบเปลี่ยน “สนามบินอู่ตะเภา“ สู่ “มหาน…

นายกฯ เปิดการประชุม CLMVT Forum 2019 ถกความร่วมมือ 5 ประเทศขับเคลื่อนภูมิภาคสู่การเป็นศูนย์กลางห่วงโซ่คุณค่ายุคใหม่แห่งเอเชีย

นายกฯ เน้นย้ำทุกภาคส่วนใน CLMVT ต้องปรับตัว และต้องจับมือกันในการก้าวไปข้างหน้าและแบ่งปัน ไม่ใช่แข่งขันกันอย่างเดียว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการผลิตในห่วงโซ่คุณค่าสมัยใหม่ได้