1 - 1 of 17 Articles

หลักสูตร การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 มิ.ย. 67 | ข่าวอุตสาหกรรม

หลักสูตร การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 มิ.ย. 67 | ข่าวอุตสาหกรรม

การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เป็นวิธีการหนึ่งในการแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ขององค์กร ที่จะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลด…

บริการให้คำปรึกษาการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

สถาบันยานยนต์เปิดบริการให้คำปรึกษา "การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร"

สถาบันยานยนต์ เปิดรับสมัคร 5 บริษัท สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ที่ต้องการใช้บริการให้คำปรึกษา "การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร" ฟรี! ค่าธรรมเนียมบริกา…

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 มิ.ย. 67

หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 มิ.ย. 67 *มีค่าอบรม*

สถาบันยานยนต์เปิดอบรมหลักสูตร "การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร" รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2567 ค่าอบรม 4,280 บาท (รวม Vat 7%)

ฝึกอบรม #CarbonFootprint and GreenhouseGas Management Based on #ISO14064 | ข่าวอุตสาหกรรม

ฝึกอบรม CarbonFootprint and GreenhouseGas Management Based on ISO14064 | ข่าวอุตสาหกรรม

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดฝึกอบรม "Carbon Footprint and Greenhouse Gas Management Based on ISO 14064" ​วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2567 รร.โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ

Aluminium,อะลูมิเนียม, ภาษีคาร์บอน, อุตสาหกรรมอะลูมิเนียม, ผู้ผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม, Carbon Neutrality, ลดคาร์บอน ลดโลกร้อน, EU, ก๊าซเรือนกระจก, สิ่งแวดล้อม, CBAM EU

เอ็มเทค สวทช. ร่วม ส.อ.ท. จัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตฯ เหล็ก รองรับมาตรการ CBAM

เอ็มเทค สวทช. ลงนามร่วม ส.อ.ท. จัดทำฐานข้อมูลกลางด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก เพื่อประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) ของกระบวนการผลิต รองรับมาตรการ CBAM

ฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 2023, อบรม คาร์บอนฟุตพริ้นท์ 2566, Carbon Footprint and Greenhouse Gases Management Based on ISO 14064

หลักสูตรฝึกอบรม "Carbon Footprint and Greenhouse Gas Management Based on ISO 14064" จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 7-8 มี.ค. 67 นี้

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดฝึกอบรม "Carbon Footprint and Greenhouse Gas Management Based on ISO 14064" ​วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2567 รร.โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ

 Prolific Group เปิดตัว “ระบบจัดการมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม”

Prolific Group เปิดตัว “ระบบจัดการมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม”

Prolific Group จับมือ Eco & Dream เปิดตัว “ระบบจัดการมลพิษทางอากาศที่อันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม” อาทิ SCR process, Catalytic Oxidizer, และระบบ RTO

Prolific Group เปิดตัว “ระบบจัดการมลพิษทางอากาศที่อันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม” ปูพรมเตรียมพร้อมเข้าสู่ Net ZERO

Prolific Group เปิดตัว “ระบบจัดการมลพิษทางอากาศที่อันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม” ปูพรมเตรียมพร้อมเข้าสู่ Net ZERO

Prolific Group ร่วมมือกับ Eco & Dream โดยนำเทคโนโลยีด้านระบบจัดการมลพิษทางอากาศที่ก้าวล้ำจากประเทศเกาหลีเข้ามาแก้ปัญหาให้กับกลุ่มโรงงานอุสาหกรรมในประเทศไทย

ฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 2023, อบรม คาร์บอนฟุตพริ้นท์ 2566, Carbon Footprint and Greenhouse Gases Management Based on ISO 14064

หลักสูตรฝึกอบรม "Carbon Footprint and Greenhouse Gas Management Based on ISO 14064" จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 19-20 ธ.ค. 66 นี้

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดฝึกอบรม "Carbon Footprint and Greenhouse Gas Management Based on ISO 14064" ​วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2566 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)

ฝึกอบรม Carbon Footprint  for Organization สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, อบรม คาร์บอนฟุตพริ้นท์ 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการ: แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO) รุ่นที่ 3 โดย ส.อ.ท. 23-24 พ.ย.นี้ *รับเพียง 150 ท่าน

สภาอุตสาหกรรมฯ จัดฝึกอบรม "แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO) รุ่นที่ 3" ​วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ

ฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 2023, หลักสูตรฝึกอบรม Lean Management ผ่านระบบ e-Training จัดทำโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

หลักสูตรฝึกอบรม Lean Management ผ่านระบบ e-Training จัดทำโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เปิดหลักสูตร e-Training “ลดต้นทุน เพิ่มผลิตภาพ การบริหารกระบวนการผลิตด้วย Lean Management” ​เวลาเรียนโดยรวม 3 ชั่วโมง 47 นาที ผู้เข้าอบรมมีระยะเวลาการเข้าอบรม 60 วัน

ฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 2023, อบรม คาร์บอนฟุตพริ้นท์ 2566, Carbon Footprint and Greenhouse Gases Management Based on ISO 14064

หลักสูตรฝึกอบรม "Carbon Footprint and Greenhouse Gases Management Based on ISO 14064" จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 14-15 ก.ย. 66 นี้

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดฝึกอบรม "Carbon Footprint and Greenhouse Gases Management Based on ISO 14064" ​วันที่ 14-15 กันยายน 2566 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด

ฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 2023, Workshop on Robotics Demonstration for Productivity Improvement

หลักสูตรฝึกอบรม "Workshop on Robotics Demonstration for Productivity Improvement" จัดโดย สถาบันเพิ่มฯ วันที่ 20, 28-29 มิ.ย. 66 นี้

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ชวนเข้าร่วมฝึกอบรม หัวข้อ "Workshop on Robotics Demonstration for Productivity Improvement" วันที่ 20, 28-29 มิถุนายน 2566 นี้ ณ สถาบันฯ

ฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 2023, Carbon Footprint and Greenhouse Gases Management Based on ISO 14064

หลักสูตรฝึกอบรม "Carbon Footprint and Greenhouse Gases Management Based on ISO 14064" จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 13-14 มิ.ย. 66 นี้

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดฝึกอบรม "Carbon Footprint and Greenhouse Gases Management Based on ISO 14064" ​วันที่ 13-14 มิถุนายน 2566 โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา

สถาบันพลาสติก ชวนร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี

ฟรี! สถาบันพลาสติก ชวนร่วมอบรมออนไลน์ "เทรนด์เทคโนโลยีเศรษฐกิจชีวภาพ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ และก๊าซเรือนกระจก" วันที่ 6-8 มิ.ย.นี้ ผ่าน Zoom

สถาบันพลาสติก ชวนร่วมอบรมฟรี หลักสูตร 3 วันรับใบประกาศฯ “เทรนด์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจชีวภาพและองค์ความรู้ด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์และก๊าซเรือนกระจก” วันที่ 6-8 มิ.ย. 66 นี้ …

ฟรี! สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จัดอบรมออนไลน์ “พลิกวิกฤต สร้างโอกาส บนเส้นทางลดโลกร้อน”

ฟรี! จำนวนจำกัด สถาบันไฟฟ้าฯ จัดอบรมออนไลน์แนะแนวการจัดทำ Carbon Footprint ภายใต้หัวข้อ “พลิกวิกฤต สร้างโอกาส บนเส้นทางลดโลกร้อน”

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชวนร่วมอบรมออนไลน์ฟรี หัวข้อ “พลิกวิกฤต สร้างโอกาส บนเส้นทางลดโลกร้อน” แนะแนวการจัดทำ Carbon Footprint ให้สถานประกอบการ

ส.อ.ท. ร่วม อบก. เปิดตัว “โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ”

เผยการร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมและองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีโร…