1 - 1 of 1 Articles

มื้อหน้าจากปัญญาประดิษฐ์ Sony ฟุ้งพัฒนา

มื้อหน้าจากปัญญาประดิษฐ์ Sony ฟุ้งพัฒนา "หุ่นยนต์ผู้ช่วยเชฟ - AI คิดสูตรอาหาร"

Sony AI ตั้งโครงการ Gastronomy Flagship Project พัฒนาแอปพลิเคชัน AI และหุ่นยนต์ เพื่อสนับสนุนการทำอาหารของเชฟทั่วโลก