1 - 1 of 10 Articles

สัญญาณบวก! “จีน” ประกาศลดกำแพงภาษีสินค้านำเข้าบางรายการ มีผล 9 เม.ย.

จีนประกาศจะปรับลดอัตราภาษีสินค้าอุปโภคบริโภคบางรายการที่นำเข้ามาในประเทศจีน ซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 9 เมษายนเป็นต้นไป

อุตสาหกรรมเซมิคอนดัคเตอร์ในปี 2019 และหลังจากนี้

ภาคอุตสาหกรรมคาดความต้องการจากยุค “Data Economy” จะช่วยให้เกิดการเติบโตของอุตสาหกรรมเซมิคอนดัคเตอร์ในระยะยาว แม้จะยังไม่แน่ชัดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ตาม ในขณะที่ตลาด Semiconductor M…

อุตสาหกรรมการผลิตป่วน ขาด “สีแดง” ทั่วโลก

อุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก กำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลน “สีแดง” เป็นผลจากนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศจีน ที่ส่งผลให้ผู้ผลิตสีหลายรายถูกปิดกิจการ