1 - 1 of 3 Articles

ปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน, การท่าเรือแห่งประเทศไทย, ปรับลดค่าภาระตู้สินค้าเปล่าขาเข้า, ชดเชยค่ายกขนตู้สินค้าเปล่า, ส่งออกไทย

การท่าเรือฯ แจ้งผู้ประกอบการสายเรือ ขอรับเงินเยียวยากรณีขาดแคลนตู้สินค้าเปล่าช่วงโควิด ยื่นเอกสารภายใน 1 ก.ค.นี้

การท่าเรือฯ แจ้งผู้ประกอบการสายเรือ กรณีตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนช่วงโควิด จึงมีการนำเข้าตู้สินค้าเปล่าตั้งแต่ ม.ค. - มี.ค. 64 ขอรับเงินเยียวยาในอัตรา 1,000 บาทต่อทีอียู ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้ - 1 ก.ค. 65

สินค้า ขึ้นราคา 2564 โรงงานจีน วิกฤตซัพพลายเชนโลก

ซัพพลายเชนโลกป่วน ซัดราคาสินค้าหน้าโรงงานจีน แตะเพดานรอบ 12 เดือน

ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ วัสดุ รวมถึงการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต ทำให้โรงงานจีนปรับขึ้นราคาสินค้า คาดกระทบธุรกิจเป็นวงกว้าง

ปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน 2564 วิกฤตตู้คอนเทนเนอร์

ปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน เจาะลึกตู้สินค้าหายไปไหน?

ตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน ถูกยกระดับเป็นวิกฤตโลจิสติกส์ทั่วโลกในปีนี้ ได้ส่งผลกระทบตลอดทั้งซัพพลายเชน จนบานปลายถึงราคาสินค้าที่ผู้บริโภคต้องจ่ายแพงขึ้นแล้ว