1 - 1 of 3 Articles

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตร

สถาบันเพิ่มผลผลิต จัดอบรมหลักสูตร "OEE: การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร” วันที่ 23 พ.ย. 64 นี้

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "OEE: การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร” เพื่อปรับปรุงการใช้เครื่องจักรและลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลง วันที่ 23 พฤษจิกายน 2564 นี้ ผ่าน Zoom

FTPI Training, OEE: Overall Equipment Effectiveness, 27 October 2020

สถาบันเพิ่มผลผลิต จัดอบรมหลักสูตร "OEE: การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร” วันที่ 27 ต.ค. 63

หลักสูตร OEE มุ่งหมายให้ผู้อบรมสามารถกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา และปรับปรุงการใช้เครื่องจักรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลง

TaeguTec ซุ่มพัฒนา “4NKT” Milling Insert เม็ดมีดที่ทำให้ Surface Finish เรียบเนียนยิ่งขึ้น ด้วยต้นทุนที่ถูกลง

สิ้นสุดการรอคอย หลังจากซุ่มพัฒนา 4NKT Milling Insert มาพร้อม wiper ด้านข้างของเม็ดมีด เพื่อพื้นผิวที่เรียบเนียนยิ่งขึ้น และใช้งานได้หลากหลาย ทำให้ผู้ผลิตงานแม่พิมพ์ ไม่จำเป็นต้องใช…