mreport

“EEC โรดโชว์จีน” พบ Alibaba และ Honeywell สานต่อการเจรจาขยายการลงทุน EEC และ EECd

กรศ. CAT DEPA และ ICBC ร่วมกันจัดสัมมนา Roadshow EEC ที่เมืองหางโจว ประเทศจีนเพื่อดึงดูดนักลงทุนให้มาลงทุนในไทยตาม MOU ที่ได้ลงนามร่วมกันไปแล้วก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

mreport

สภาอุตฯ “จับมือ” DEPA พัฒนาภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

สภาอุตฯ ร่วมมือ DEPA ว่าด้วยเรื่อง “การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อพัฒนาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน