1 - 1 of 1 Articles

DEmark 2020 Virtual Exhibition งานออกแบบดีไซน์ชั้นนำ ฝีมือคนไทย ชมงานออนไลน์ ตั้งแต่ 28 ก.ย. 63

DEmark 2020 Virtual Exhibition งานออกแบบดีไซน์ชั้นนำ ฝีมือคนไทย ชมงานออนไลน์ ตั้งแต่ 28 ก.ย. 63

ผลงานการออกแบบทั้ง 72 ชิ้น จากผู้ประกอบการ/นักออกแบบ 62 ราย 7 ประเภทผลงาน จะถูกจัดแสดงบนเว็บไซต์ https://demarkaward.net เข้าชมฟรี!