1 - 1 of 19 Articles

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

DIPROM เดินเกมส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ครึ่งปีหลัง 2565 งัดหมัดเด็ด 3 วิธีดีพร้อม

DIPROM จัดเต็ม! ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ครึ่งปี 65 งัดหมัดเด็ด 3 วิธีดีพร้อม รักษ์โลก-อัพสกิล-แบรนด์ดิ้ง ตั้งเป้าปั้นมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 270 ล้านบาท

Smart Farming, เกษตรอุตสาหกรรม, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดีพร้อม จับมือ ส.อ.ท. พัฒนา IAID App. เข้าถึงเครื่องจักรง่ายขึ้น กรุยทางปั้นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้วยเทคโนโลยี

ดีพร้อม จับมือ ส.อ.ท. พัฒนา IAID Application แพลตฟอร์มเข้าถึงเครื่องจักรง่าย ๆ เพียงปลายนิ้ว กรุยทางปั้นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้วยเทคโนโลยี

กิจกรรม บริหารงานและจัดสรรทรัพยากรให้ดีพร้อมในอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เอสเอ็มอี

ฟรี! ดีพร้อม ชวนร่วมกิจกรรม “Management & Resource Optimization Industry” สมัครภายใน 17 พ.ค. 65

กสอ. ชวนร่วมกิจกรรม “Management & Resource Optimization Industry” บริหารงานและจัดสรรทรัพยากรให้ดีพร้อมในอุตสาหกรรม รับเพียง 15 กิจการเท่านั้น สมัครวันนี้ - 17 พ.ค. 65

ก.อุตฯดัน สตาร์ทอัพคอนเน็คดีพร้อม รุ่น 3 ดีพเทค Startup Connect ปี 3 แหล่งเงินทุน นวัตกรรม BCG

โอกาสทองดีพเทค! ดีพร้อม สตาร์ทอัพ คอนเน็ค ปี 3 เชื่อมทุนหนุนนวัตกรรม BCG

โอกาสทองดีพเทค! กสอ. จัด "ดีพร้อม สตาร์ทอัพ คอนเน็ค ปี 3" เชื่อมทุนหนุนนวัตกรรม BCG โยงเครือข่ายปั้นนวัตกรรมร่วม Co-Creation

ดีพร้อม จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตรการพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์

ดีพร้อม จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตรการพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์ ม.ค.-ก.พ. 65 นี้ โรงแรม วี กรุงเทพฯ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์ ด้วย Business Model และ Balanced Score Card ม.ค. - ก.พ. 65 นี้ (8 วัน) **ปิดรับสมัคร 24 ธ.ค. 64 นี้

ผู้ประกอบการแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก เทคโนโลยีดิจิทัล ออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก ลดต้นทุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมอุตสาหกรรรมแม่พิมพ์ไทย

ฟรี! DIPROM ร่วมกับ TDIA จัดกิจกรรม “พัฒนาผู้ประกอบการแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” สมัครด่วน รับเพียง 7 กิจการเท่านั้น

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ สมาคมอุตสาหกรรรมแม่พิมพ์ไทย ชวนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาผู้ประกอบการแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” เน้นเพิ่มศักยภาพการออกแบบ และลดต้นทุนการผลิตให้เห…

ดีพร้อม ชวนร่วมอบรมออนไลน์ฟรี: ยกระดับ SMEs ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล วันที่ 23-25 พ.ย.64 นี้ ผ่าน FB Live:

ฟรี!! อบรมออนไลน์ "ยกระดับ SMEs ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล" วันที่ 23-25 พ.ย.64 นี้ ผ่าน FB Live

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ฟรี การประยุกต์ใช้ดิจิทัล หลักสูตร: ยกระดับ SMEs ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2564 นี้ ผ่าน Facebook Live: Digital DIP

หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำ เอสเอ็มอี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดีพร้อม

ดีพร้อม โชว์พลังคลัสเตอร์หุ่นยนต์ สร้างระบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำ ลดนำเข้า ตปท.

ดีพร้อม โชว์พลังคลัสเตอร์หุ่นยนต์ สร้างระบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำ ลดนำเข้า ตปท. พร้อมเตรียมเปิดทางสร้างพันธมิตรธุรกิจหุ่นยนต์ ดันเอสเอ็มอีไทยสู่ยุค 4.0

สัมมนาออนไลน์ การเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SMEs ไทย-ญี่ปุ่น โดยดีพร้อมโต๊ะญี่ปุ่น 2564

สัมมนาออนไลน์ เชื่อมโยงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่น ผ่านการดำเนินงานโดย DIPROM โต๊ะญี่ปุ่น วันที่ 10 ก.ย. 64 นี้ ผ่าน Zoom Webinar และ Facebook Live

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ "การเชื่อมโยงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่น ผ่านการดำเนินงานของโต๊ะญี่ปุ่น (DIPROM Japan Desk) วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

อมรมฟรี ออนไลน์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดีพร้อม ความรู้และทักษะทางการเงิน การบริหารจัดการหนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจ

ดีพร้อม เปิดติวผู้ประกอบการ “จัดการหนี้ บริหารเงินดี มีทางรอด” ออนไลน์ผ่าน Zoom วันที่ 13-14 ส.ค. 64 สมัครด่วน!

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประเดิมมาตรการ 60 วัน จัดหลักสูตรเร่งด่วน “ถอดบทเรียนเซียน เรื่องหนี้ บริหารเงินดี มีทางรอด รุ่นที่ 3” ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสขอรับการพิจารณาสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนฯ ของ ดีพร้อม

ดีพร้อม พัฒนาความสามารถด้านโลจิสติกส์ให้สถานประกอบการ

'ดีพร้อม' เพิ่มศักยภาพโลจิสติกส์ ลดต้นทุน ผปก. 800 ล้าน

DIPROM พัฒนาความสามารถด้านโลจิสติกส์ให้สถานประกอบการ-SME 170 กิจการ และพัฒนาบุคลากรภาคอุตฯ 100 ราย ให้มีทักษะองค์ความรู้ที่นำไปใช้ได้จริง

'ดีพร้อม' เชิญชวนเข้าร่วม อบรมเตรียมความพร้อมก้าวสู่เป็นคู่ค้าภาครัฐ

อบรมโครงการ "ยกระดับผู้ประกอบการสินค้าไทยให้ดีพร้อม" รับสมัคร 100 ราย ภายในวันที่ 25 ก.ค. 64 เท่านั้น

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) เชิญชวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชน เตรียมความพร้อมในการเป็นคู่ค้าภาครัฐ

ดีพร้อม ชวนเข้าโครงการ “Made in Thailand” ขยายโอกาสการค้ากับภาครัฐ และเพิ่มสิทธิประโยชน์

ดีพร้อม ชวน SMEs เข้าโครงการ “Made in Thailand” ขยายโอกาสการค้ากับภาครัฐ และเพิ่มสิทธิประโยชน์

โครงการ Made in Thailand รับรองมาตรฐานสินค้าที่ผลิตในไทย สร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการเป็นคู่ค้ากับภาครัฐ สร้างความน่าเชื่อถือ ขยายตลาดโกอินเตอร์

ดีพร้อม จัดอบรมหลักสูตรการเงิน เอสเอ็มอี

ดีพร้อม ดันหลักสูตรช่วย 'เอสเอ็มอี' ขอสินเชื่อ เติมความรู้ก่อนเข้าถึงแหล่งทุน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดินหน้าโครงการ เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้านการเงิน ผ่านหลักสูตร “SMEs รอบรู้เรื่องบัญชี วางแผนดี ขอสินเชื่อ กี่ทีไม่มีพลาด” เสริมความรู้ ผปก. ด้านการขอสินเชื่อเพื่อการดำเนินธุรกิจ

DIPROM เปิดข้อมูลผลกระทบผู้ประกอบการจากโควิด-19 สิ้นไตรมาส 1 เตรียมงัดไม้เด็ด STI 3 มาตรการ ช่วยธุรกิจไทยเต็มเหนี่ยว

DIPROM เปิดข้อมูลผลกระทบผู้ประกอบการจากโควิด-19 สิ้นไตรมาส 1 เตรียมงัดไม้เด็ด STI 3 มาตรการ ช่วยธุรกิจไทยเต็มเหนี่ยว

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เผยผลสำรวจผลกระทบโควิด จากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจทั่วประเทศ 1,494 ราย ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2564 คาดทิศทางอุตฯ ส่งสัญญาณบวก

'ดีพร้อม' ชวนเอสเอ็มอีไฟแรง เข้าโครงการ Genius Academy ซีซั่น 3

'ดีพร้อม' ชวนเอสเอ็มอีไฟแรง เข้าโครงการ Genius Academy ซีซั่น 3

กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชวน SME กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร-อาหารแปรรูป และซัพพลายเชน เข้าทดสอบเพื่อร่วมโครงการ Genius Academy ซีซั่น 3 เปิดรับสมัครเพียง 5 วันเท่านั…

ก.อุตฯดัน สตาร์ทอัพคอนเน็คดีพร้อม รุ่น 2 โยงเครือข่าย-ขยายตลาด เฟ้นหาสุดยอด Deep Tech จับคู่เจรจาธุรกิจ คาดเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 500 ล้านบาท

ก.อุตฯ ดัน "สตาร์ทอัพคอนเน็คดีพร้อม รุ่น 2" เฟ้นหาสุดยอด Deep Tech จับคู่ธุรกิจ คาดเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 500 ล้านบาท

กสอ. ดัน Startup Connect รุ่น 2 เฟ้นสุดยอด Deep Tech จับคู่เจรจาธุรกิจ คัดเลือกผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ 4 สาขา ได้แก่ Industrial Tech, Medical Tech, Fin Tech และ Lifestyle Tech

ดีพร้อม นวัตกรรม ปี 2564  องเจิล ฟันด์

ดีพร้อม หนุนนวัตกรรม ปี'64 อัดฉีด Angel Fund ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่ากลุ่มสตาร์ทอัพ กระตุ้น ศก. ใหม่

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) หนุนนวัตกรรม ผลักดันสตาร์ทอัพผ่าน Angel Fund ปีที่ 6 พร้อม Business camp ติวเข้มบันไดทักษะ 6 ขั้นทางธุรกิจ