1 - 1 of 1 Articles

สุมิพล ชี้ “การควบคุมคุณภาพ” จะสมบูรณ์แบบ เมื่อจัดการข้อมูลการวัดได้แบบเรียลไทม์

สุมิพล ชี้ “การควบคุมคุณภาพ” จะสมบูรณ์แบบ เมื่อจัดการข้อมูลการวัดได้แบบเรียลไทม์

ระบบการจัดการข้อมูลการวัดที่มีประสิทธิภาพอย่างซอฟต์แวร์ MeasurLink® จาก Mitutoyo ถูกนำมาใช้เพื่อเฝ้าติดตาม ควบคุมกระบวนการวัดทางสถิติ จึงมั่นใจในการควบคุมคุณภาพได้อย่างแท้จริง