2 - 2 of 22 Articles

Fujitsu Ten เปลี่ยนชื่อเป็น “Denso Ten” เมื่อ 1 พฤศจิกายน

Fujitsu Ten (เขตเฮียวโกะ จังหวัดโคเบะ, ประธาน Akira Yamanaka) ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “Denso Ten” ในวันที่ 1 พฤศจิกายน เพื่อยืนยันการเปลี่ยนบริษัทแม่จาก Fujitsu เป็น Denso แล…

Toyota, Mazda, Denso ร่วมตั้งบริษัทใหม่เพื่อการพัฒนา EV ผู้ผลิตรายอื่นเล็งมีส่วนร่วม

โตโยต้า มาสด้า เดนโซ่ ประกาศร่วมก่อตั้งบริษัทใหม่เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานยานยนต์ไฟฟ้า “EV C.A. Spirit” (เมืองนากามุระ จังหวัดนาโกย่า) เมื่อวันที่ 26 ที่ผ่านมานี้ โดยม…