1 - 1 of 2 Articles

FACTORIUM CMMS แอปซ่อมบำรุงเครื่องจักร ทดลองใช้ฟรี!

FACTORIUM CMMS แอปซ่อมบำรุงเครื่องจักร ทดลองใช้ฟรี!

FACTORIUM CMMS แอปพลิเคชันสำหรับงานซ่อมบำรุง ช่วยวิศวกรและช่างทำงานผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยระบบ eMaintenance จัดการงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน อุปกรณ์ หรือทรัพย์สินต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม

TGI ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือสาขา การใช้งาน Internet of things (IoT) LV2 ในงานอุตสาหกรรม รับเพียงสมัคร 2 รุ่น อบรม มีนาคม-มิถุนายน ปี 2564

TGI จัดหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ การใช้งาน IoT LV2 รับสมัคร 2 รุ่น อบรมเดือนมีนาคม และมิถุนายน 2564

สถาบันไทย-เยอรมัน ขอเชิญร่วมอบรม หลักสูตร "การฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการใช้งาน Internet of things (IoT) LV2 ในงานอุตสาหกรรม” สมัครด่วน รุ่นละ 20 ท่านเท่านั้น