1 - 1 of 3 Articles

FACTORIUM CMMS แอปซ่อมบำรุงเครื่องจักร ทดลองใช้ฟรี!

FACTORIUM CMMS แอปซ่อมบำรุงเครื่องจักร ทดลองใช้ฟรี!

FACTORIUM CMMS แอปพลิเคชันสำหรับงานซ่อมบำรุง ช่วยวิศวกรและช่างทำงานผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยระบบ eMaintenance จัดการงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน อุปกรณ์ หรือทรัพย์สินต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม

อีอีซี จับมือ ETDA  ยกระดับการทำธุรกรรมดิจิทัล ดึงผู้ประกอบการลงทุนพื้นที่อีอีซีต่อเนื่อง

อีอีซี จับมือ ETDA ยกระดับการทำธุรกรรมดิจิทัล ดึงผู้ประกอบการลงทุนพื้นที่อีอีซีต่อเนื่อง

อีอีซี ร่วม ETDA ยกระดับการทำธุรกรรมดิจิทัล ส่งเสริมให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร หรือ EEC – OSS เพิ่มแรงจูงใจดึงผู้ประกอบการลงทุนเขตอีอีซี โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ

เจาะลึกบริการแบบเบ็ดเสร็จ 'EEC – OSS' เพิ่มความสะดวกนักลงทุน ครบจบในที่เดียวแบบรวดเร็ว และโปร่งใส

EEC เปิดระบบให้บริการ EEC One Stop Service : EEC – OSS ให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ทั้งยื่นคำขออนุมัติ อนุญาต ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส เบื้องต้นสามารถร่นระยะเ…