1 - 1 of 5 Articles

FACTORIUM CMMS แอปซ่อมบำรุงเครื่องจักร ทดลองใช้ฟรี!

FACTORIUM CMMS แอปซ่อมบำรุงเครื่องจักร ทดลองใช้ฟรี!

FACTORIUM CMMS แอปพลิเคชันสำหรับงานซ่อมบำรุง ช่วยวิศวกรและช่างทำงานผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยระบบ eMaintenance จัดการงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน อุปกรณ์ หรือทรัพย์สินต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม

อบรมฟรี ‘การวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Opcenter APS’

อบรมฟรี "วางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Opcenter APS" วันที่ 8 ก.ย. 65 นี้ ผ่าน Zoom จองสิทธิด่วน จำนวนจำกัด

ห้ามพลาด! อบรมออนไลน์ หัวข้อ “การวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Opcenter APS” วันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ย. 65 นี้ เวลา 10.00-11.30 น. บรรยายไทย ผ่าน Zoom Meeting

อบรมฟรี เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการวางแผนและการจัดตารางการผลิต ซอฟต์แวร์ซีเมนส์ Opcenter APS 2022

อบรมฟรี “เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนและจัดตารางการผลิต” วันที่ 23 มี.ค. 65 นี้ ผ่าน Zoom Meeting จองสิทธิด่วน รับจำนวนจำกัด

โรงงานผลิตสินค้า ห้ามพลาด! อบรมฟรี “เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการวางแผนและการจัดตารางการผลิตด้วยโซลูชั่น Opcenter APS” วันที่ 23 ก.พ. 65 เวลา 10.00-11.30 น. ผ่าน Zoom Meeting

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล พัฒนาบุคลากร อุตสาหกรรม 4.0 การผลิตยุคดิจิทัล

SIMTec จับมือ Depa และ TNI เปิดอัพสกิลสาย Digital manufacturing & IoT Program รูปแบบ Hybrid Course ส.ค.- ต.ค. 64 นี้

SIMTec จับมือ Depa และ TNI จัดหลักสูตร Digital manufacturing & IoT Program ยกระดับทักษะด้าน IoT ดันบุคลากรก้าวสู่ industry 4.0 สมัครด่วน เริ่มเรียน ส.ค.- ต.ค. 64 นี้

คนว่างงานมีเฮ ! เปิดโอกาส Upskill ด้าน Digital manufacturing & IoT Program เพื่อพัฒนาบุคลากรก้าวสู่ industry 4.0 (ฟรี)

คนว่างงานมีเฮ ! เปิดโอกาส Upskill ด้าน Digital manufacturing & IoT Program เพื่อก้าวสู่ industry 4.0 (ฟรี)

ผู้ว่างงาน-นักศึกษาจบใหม่ สายงานเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ การผลิต ฝึกอบรมฟรี! หลักสูตร “Digital manufacturing & IoT Program.” วันที่ 19 เม.ย.- 14 ก.ค.64 ณ สถาบันการผลิตสุมิพล