1 - 1 of 1 Articles

บ๊อชนำเสนอเทคโนโลยีช่วยลดอุบัติเหตุด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่

ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นเรื่องร้ายแรงและยากจะคาดเดา บ๊อชลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างเทคโนโลยีที่ช่วยให้การสัญจรบนท้องถนนและตัวยานยนต์มีความปลอดภัยมากขึ้น