1 - 1 of 1 Articles

“สุริยะ” สั่ง กรอ.เปิดเกมรุกปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตฯกลางทาง ตั้งระบบตรวจสอบขั้นสูงสุด!

เปิดเกมรุก "ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม" ตั้งระบบตรวจสอบขั้นสูงสุด! บังคับติดตั้ง GPS

เตรียมบังคับรถที่มีใบอนุญาตมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (วอ.8) ประมาณ 5,000 คันตามข้อมูลปี 2563 ติดตั้ง GPS ตรวจสอบเส้นทางขนส่งกากอุตสาหกรรม เข้าระบบ E-Fully Manifest