1 - 18 of 351 Articles

EEC ความคืบหน้า 2022 พัฒนาโดรน ทรัพยากรน้ำ เทคโนโลยีการแพทย์ชั้นสูง

รายงานความก้าวหน้าโครงการ EEC ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารฯ (กบอ.) ครั้งที่ 2/2565

กบอ. รายงานความคืบหน้าโครงการ EEC อาทิ การพัฒนา “โดรน” ในพื้นที่, การขับเคลื่อนเทคโนโลยีการแพทย์ชั้นสูง และ การผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล สร้างความมั่นใจทรัพยากรน้ำ

นิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะใน EEC, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย MOU เกาหลีใต้

ไทยจับมือเกาหลี ยกระดับนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ปักหมุด EEC ที่แรก

การนิคมฯ ลงนาม MOU กับ LH บริษัทของรัฐบาลเกาหลีใต้ ยกระดับนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ปักหมุดอีอีซีที่แรก

ต่างชาติลงทุน EEC โครงสร้างพื้นฐาน

4 ปี EEC เร็วกว่าเป้า ต่างชาติลงทุน 1.7 ล้านลบ. โครงสร้างพื้นฐานหลักครบ

อีอีซี เปิดความสำเร็จ 4 ปี ผลักดันลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครบ ดึงทุนต่างชาติเสริมแกร่งเศรษฐกิจ ต่อยอดใช้ 5G สร้างคน-ชุมชน-โรงงานอัจฉริยะ

ภาวะการลงทุนปี 2565 ไตรมาสแรก มกราคม - มีนาคม ยอดขอรับส่งเสริม FDI

ภาวะการลงทุนปี 2565 ไตรมาสแรก ยอดขอรับส่งเสริมกว่า 1 แสนล้าน - ต่างชาติลงทุนเพิ่ม 29%

บีโอไอเผยยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนไตรมาสแรก ปี 2565 กว่า 1 แสนล้านบาท เงินลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) เพิ่มขึ้น 29%

นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค smart park ตั้งอยู่ในเขตอีอีซี จังหวัดระยอง

เริ่มแล้ว "โครงการก่อสร้างนิคมฯ สมาร์ท ปาร์ค" คาดเปิดได้ตามแผนปี' 67

นายกฯ กดปุ่มเปิด “โครงการก่อสร้างนิคมฯ สมาร์ท ปาร์ค ระยอง” คาดเปิดดำเนินการได้ปี'67 ดึงนักลงทุน-นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

นิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก, นิคมอุตสาหกรรม ใหม่ ระยอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

บอร์ด กนอ.อนุมัติ ตั้งนิคมหนองละลอก ดึงลงทุนอีอีซี 4.58 หมื่นลบ.

กนอ.อนุมัติหลักการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมใหม่ 'หนองละลอก' พื้นที่อีอีซี คาดเม็ดเงินสะพัดในประเทศ 4.58 หมื่นล้านบาท จ้างงานเพิ่ม 1.1 หมื่นคน

ความคืบหน้าโครงการ EEC แผนลงทุนอีอีซี Thailand International Air Show อุตสาหกรรมการบิน, อุตสาหกรรมอากาศยาน อู่ตะเภา

ติดตามความคืบหน้า EEC ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ (กพอ.) ครั้งที่ 2/2565

อีอีซี ดึงดูดลงทุนเขตส่งเสริมพิเศษ 7 แห่ง นำร่องที่ EECa พร้อมวางแผนจัด Thailand International Air Show โชว์ศักยภาพอุตสาหกรรมการบินในไทย

ครม. เคาะ! สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการพิเศษ อีอีซี

ครม. เคาะ! สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบกิจการในเขตอีอีซี เพื่อกิจการพิเศษ

ครม. เห็นชอบสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC เพื่อกิจการพิเศษ รวม 6 แห่ง ซึ่งกำหนดสิทธิถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและการนำผู้เชี่ยวชาญหรือผู้บริหารเข้ามาในราชอาณาจักร

EEC ความคืบหน้า 2022 รายงานความก้าวหน้าโครงการ EEC ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารฯ (กบอ.) ครั้งที่ 1/2565 รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน สนามบินอู่ตะเภา เมืองการบินภาคตะวันออก

รายงานความก้าวหน้าโครงการ EEC ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารฯ (กบอ.) ครั้งที่ 1/2565

กบอ. รายงานความคืบหน้าโครงการ EEC อาทิ รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน, เตรียมตั้งบริษัท อีอีซี พัฒนาสินทรัพย์สนามบิน จำกัด พัฒนา MRO ร่วมกับเอกชน และโครงการ EFC ผลักดันลงทุนห้องเย็น

หลักสูตรการอบรมระยะสั้นตามแนวทาง EEC Model Type B, สถาบันยานยนต์, ฝึกอบรม, สถานประกอบการ, พัฒนาบุคลากร

EEC ร่วม สถาบันยานยนต์ จัดโครงการคนละครึ่ง "หลักสูตรการอบรมระยะสั้นตามแนวทาง EEC Model Type B"

"หลักสูตรการอบรมระยะสั้นตามแนวทาง EEC Model Type B" โดย สกพอ. ร่วมกับ สถาบันยานยนต์ ผลิตกำลังคนในระยะเร่งด่วน รัฐอุดหนุนค่าใช้จ่าย 50% และเอกชนร่วมจ่าย 50%

ภาวะการลงทุนปี 2564 ส่งเสริมการลงทุน บีโอไอ

ภาวะการลงทุนปี'64 สูงกว่า 6.4 แสนล้าน อุตสาหกรรมเป้าหมาย-BCG หนุนขยายตัวเพิ่ม

บีโอไอเผยยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนสูง 6.4 แสนล้านบาท อุตสาหกรรมเป้าหมาย – BCG หนุนขยายตัวเพิ่ม

รายงานความก้าวหน้าโครงการ EEC ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารฯ (กบอ.) ครั้งที่ 7/2564 รถไฟความเร็วสูงฯ อู่ตะเภา มาบตาพุด-แหลมฉบัง

รายงานความก้าวหน้าโครงการ EEC ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารฯ (กบอ.) ครั้งที่ 7/2564

เซ็นครบ! 4 โครงการใหญ่ EEC รถไฟความเร็วสูงฯ อู่ตะเภา มาบตาพุด-แหลมฉบัง เดินหน้า ใช้เงินไทย-คนไทย-บริษัทไทย รัฐได้ผลตอบแทน 2 แสนล้าน

มาตรการส่งเสริมการลงทุนปี 2565 บีโอไอ

บีโอไอ เคาะมาตรการกระตุ้นลงทุนปี'65 หนุนเศรษฐกิจฟื้น – ดึงลงทุน Deep Tech

มาตรการส่งเสริมการลงทุนปี 2565 กระตุ้นลงทุนโครงการใหญ่ ต่อเวลามาตรการอีอีซี ส่งเสริมย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ลงทุน Deep Tech และหนุนพัฒนาพื้นที่เขตเทคโนโลยี รับลงทุนวิจัยเชื่อมโยงอุตสาหกรรม

ท่าเรือแหลมฉบัง, กลุ่มกิจการร่วมค้า GPC, การท่าเรือแห่งประเทศไทย, EEC

เซ็นแล้ว! การท่าเรือ - กลุ่ม จีพีซี ร่วมลงทุนโครงการท่าเทียบเรือ F ท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3 เพิ่มศักยภาพรับตู้สินค้า 18 ล้านตู้ต่อปี

อีอีซี ดีเดย์ลงนามสัญญา ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ส่วนท่าเทียบเรือ F ระหว่าง การท่าเรือฯ และภาคเอกชน จีพีซี เพิ่มความสามารถรับตู้สินค้าสูง 18 ล้านตู้ต่อปี

สินเชื่อธุรกิจ SME ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน อีอีซี ออมสิน เอ็กซิมแบงค์ บสย.

สกพอ. จับมือ ออมสิน-เอ็กซิมแบงค์-บสย. ส่งเสริมลงทุน เพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจทุกระดับใน EEC

สกพอ. จับมือ ออมสิน เอ็กซิมแบงค์ บสย. เร่งเครื่องส่งเสริมการลงทุน บริการธุรกรรมทางการเงินครบทุกมิติ เสริมสภาพคล่องทางธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการทุกระดับในพื้นที่อีอีซี

รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ความคืบหน้า 2564

ความคืบหน้ารถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 'อีอีซี' ชี้ ยังไม่ถึงเวลาเอกชนต้องได้สินเชื่อ

อีอีซี เผยความคืบหน้ารถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ส่งมอบพื้นที่ช่วงสุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา คาดส่งมอบครบ 100% ในเดือนมกราคม 2565 และออกหนังสือเริ่มงานก่อสร้างภายในมีนาคม

อีอีซี พัฒนาบุคลากร แรงงาน อุตสาหกรรมดิจิทัล

อีอีซี จับมือ 4 พันธมิตรระดับโลก เดินหน้าพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล ขับเคลื่อน 5G สร้าง Industry 4.0

อีอีซี จับมือ 4 พันธมิตรด้านนวัตกรรมระดับโลก ซิสโก้ - มาเวเนีย -5จีซีที -แพลนเน็ตคอม เดินหน้าพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล ขับเคลื่อนเทคโนโลยี 5G สร้างอุตสาหกรรม 4.0

ภาวะการลงทุน 2564 บีโอไอ ยอดขอรับส่งเสริมการลงทุน อุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ภาวะการลงทุน 9 เดือน ปี 2564 รวมกว่า 5 แสนล้าน อุตฯไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์-การแพทย์ นำลิ่ว

บีโอไอ เผย ภาวะการส่งเสริมการลงทุน 9 เดือน ปี 2564 รวมกว่า 5 แสนล้านบาท อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์-การแพทย์ โตต่อเนื่อง ขณะที่การลงทุน FDI เติบโตกว่า 200%

ความคืบหน้าโครงการ EEC แผนลงทุนอีอีซี ท่าเรือแหลมฉบัง

ติดตามความคืบหน้า EEC ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ (กพอ.) ครั้งที่ 3/2564

อีอีซี คืบหน้าท่าเรือแหลมฉบังฯ พร้อมเสนอ ครม. อนุมัติ, เห็นชอบปรับแผนลงทุน 2.2 ล้านล้านบาทใน 5 ปี, เดินหน้าแผนเกษตร เร่งรัดโครงการ EFC และเตรียมส่งเสริมนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จูงใจนักลงทุน