1 - 21 of 403 Articles

EEC จับมือ เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเทียนจิน (TEDA) ขับเคลื่อนกลไกทวิภาคี เพิ่มมิติดึงนักลงทุนจีน สู่พื้นที่อีอีซี

อีอีซี จับมือ TEDA ขับเคลื่อนกลไกทวิภาคี ดึงนักลงทุนจีนสู่พื้นที่ อีอีซี

อีอีซี ลงนามความร่วมมือ เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเทียนจิน (TEDA) ในหลายด้าน อาทิ การขนส่งท่าเรือ, การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและคาร์บอนต่ำ, การพัฒนาทักษะทรัพยากรมนุษย์ เพื่อดึงนักลงทุนจีนร่วมลงทุนในพื้นที่ อีอีซี

อีอีซีลงนาม MOU กรมธุรกิจพลังงาน กฟผ. พัฒนาต้นแบบสถานีบริการ อีวี ฉบับที่ 34/2567

อีอีซี-กรมธุรกิจพลังงาน-กฟผ. ร่วมพัฒนาต้นแบบสถานีบริการอีวี ในพื้นที่ EECd

อีอีซี ร่วม กรมธุรกิจพลังงาน และกฟผ. พัฒนาต้นแบบสถานีบริการอีวีเต็มรูปแบบในพื้นที่ EECd สร้างโอกาส ดึงการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต

อีอีซี จับมือ ETDA  ยกระดับการทำธุรกรรมดิจิทัล ดึงผู้ประกอบการลงทุนพื้นที่อีอีซีต่อเนื่อง

อีอีซี จับมือ ETDA ยกระดับการทำธุรกรรมดิจิทัล ดึงผู้ประกอบการลงทุนพื้นที่อีอีซีต่อเนื่อง

อีอีซี ร่วม ETDA ยกระดับการทำธุรกรรมดิจิทัล ส่งเสริมให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร หรือ EEC – OSS เพิ่มแรงจูงใจดึงผู้ประกอบการลงทุนเขตอีอีซี โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ

อีอีซี  MOU เชื่อมความร่วมมือ ส.อ.ท. เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการพื้นที่อีอีซี, EEC, สภาอุตสาหกรรม

อีอีซี จับมือ ส.อ.ท. เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการพื้นที่อีอีซี

อีอีซี MOU เชื่อมความร่วมมือ ส.อ.ท. เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการพื้นที่อีอีซี ผลักดันเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ บริการ แหล่งเงินทุน ขยายโอกาสลงทุนอุตฯ เป้าหมาย

ก.แรงงาน เปิดแข่งขันทักษะฝีมือหุ่นยนต์ MARA Skill Competition

ก.แรงงาน เปิดแข่งขันทักษะฝีมือหุ่นยนต์ MARA Skill Competition รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

รมว.แรงงาน ดันกลุ่มแรงงานใหม่ นักศึกษาอาชีวะ ด้านอัตโนมัติและหุ่นยนต์ มอบเลขาเปิดแข่งขันทักษะฝีมือ หุ่นยนต์ MARA Skill Competiion รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

อีอีซี ตั้งเป้าลงทุน 4 แสนลบ.ใน 3 ปี โรดโชว์ดึงเอกชนญี่ปุ่นลงทุน BCG

อีอีซี ตั้งเป้าดึงลงทุน 4 แสนลบ.ใน 3 ปี โรดโชว์ดึงญี่ปุ่นลงทุน BCG

อีอีซี ตั้งเป้าลงทุน 4 แสนล้าน ใน 3 ปี พร้อมเดินหน้าโรดโชว์ดึงเอกชนชั้นนำญี่ปุ่น สร้างโอกาสลงทุนอุตสาหกรรม BCG พลังงานสะอาด และผลักดันเมืองน่าอยู่

‘ไทยถกออสซี่’ ชวนลงทุน EEC ติดตามการเปิดตลาดภายใต้ FTA หนุนแนวคิดเศรษฐกิจ BCG แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ร่วมมือยานยนต์ไฟฟ้า

‘ไทยถกออสซี่’ ชวนลงทุน EEC - ยกระดับความตกลง TAFTA ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ BCG

ไทยถกออสเตรเลีย ชวนลงทุน EEC ติดตามการเปิดตลาดภายใต้ FTA ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ทั้งการค้าบริการและการลงทุน การอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ และการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ

ขออนุญาตตั้งโรงงานในเขต EEC เตรียมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร เริ่ม ม.ค. 67, ขออนุญาตตั้งโรงงานใน EEC ปี 2567 ยื่นได้ที่ไหน

ขออนุญาตตั้งโรงงานในเขต EEC เตรียมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร เริ่ม ม.ค. 67

กรมโรงงานฯ หารือ สกพอ. จัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและเตรียมความพร้อม เพื่อส่งมอบภารกิจการขออนุญาตตั้งโรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ที่กำลังจะเริ่มในเดือนมกราคม 2567

SMOGO ทุนใหญ่จากจีน ลงทุนมอเตอร์ไซค์อีวี ผลิตแบตเตอรี่กว่า 10,000 ล้าน

ทุนใหญ่จีนดัน SMOGO ปักหมุดลงทุนไทยกว่า 10,000 ล้านบาท ผลิต-ประกอบมอเตอร์ไซค์อีวี แบตเตอรี่ นำร่องพื้นที่อีอีซี

อีอีซี เผยทุนใหญ่จากจีน ลงทุนมอเตอร์ไซค์อีวี ผลิตแบตเตอรี่ กว่า 10,000 ล้านบาทใน 5 ปี เสริมฐานการลงทุนอุตสาหกรรมสีเขียวที่ยั่งยืน

สกพอ.จับมือ กสิกรไทย ร่วมลงนามพัฒนาแหล่งระดมทุน-บริการทางการเงิน พื้นที่ EEC

สกพอ. จับมือ กสิกรไทย ร่วมพัฒนาแหล่งระดมทุน-บริการทางการเงินในพื้นที่ EEC

สกพอ. จับมือ กสิกรไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งระดมทุนและบริการทางการเงินเพื่อพัฒนาพื้นที่ EEC

ความคืบหน้าโครงการ EEC รถไฟความเร็วสูง, สนามบินอู่ตะเภา และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด-แหลมฉบัง

ติดตามความคืบหน้า EEC ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ (กพอ.) ครั้งที่ 2/2566

บอร์ดกพอ.ชุดใหม่ เคาะแผนอีอีซี ทําทันที 99 วัน 8 ด้าน ดึงเงินเข้าประเทศเชื่อมประโยชนก์ารลงทุนในพื้นที่

ข่าวดีผู้ผลิต #ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เตรียมรับโครงการลงทุนจาก #ไต้หวัน

ข่าวดี! ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เตรียมรับโครงการลงทุนจากไต้หวัน | ข่าวอุตสาหกรรม

ผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์จากไต้หวัน ทั้งแผ่นวงจรพิมพ์ โน้ตบุ๊ก และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ทยอยเข้ามาลงทุนต่อเนื่อง ยอดขอส่งเสริม 8 เดือนแรก ปี 2566 มูลค่ากว่า 30,000 ลบ.

EEC หนุนใช้รถยนต์ไฟฟ้าขนส่งสาธารณะในพื้นที่ วางเป้า 5 ปี เกิดรถโดยสารไฟฟ้า 6,000 คัน

EEC หนุนใช้รถยนต์ไฟฟ้าขนส่งสาธารณะนำร่อง 100 คันปีนี้

อีอีซี รวมพลังภาคีภาครัฐ-เอกชน หนุนใช้รถยนต์ไฟฟ้าขนส่งสาธารณะและรับส่งพนักงานในพื้นที่ พร้อมร่วมพัฒนาระบบนิเวศการลงทุน นำร่องปี 66 เกิดรถโดยสารไฟฟ้า 100 คัน

อีสท์ วอเตอร์ - อมตะ วอเตอร์ ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมให้บริการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 2

อีสท์ วอเตอร์ ลงนามสัญญา 30 ปี ให้บริการน้ำแก่นิคมอมตะซิตี้ ระยอง 2

อีสท์ วอเตอร์ ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมกับ อมตะ วอเตอร์ เพื่อให้บริการน้ำอุตสาหกรรมแก่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 2 อายุสัญญา 30 ปี เริ่มรับน้ำ Q3/2567

NIA, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, EEC, IoT, Smart IoT, Technology, MOU

NIA ร่วม ม.บูรพา และ 10 หน่วยงานพื้นที่ EEC เร่งสร้างผู้ประกอบการ Tech Inno Hub ด้าน Smart IoT

NIA ผนึกกำลังร่วม มหาวิทยาลัยบูรพา และ 10 หน่วยงานพื้นที่ EEC ผลักดันให้เป็นเมืองศูนย์กลางการสร้างผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมด้าน Smart IoT

MIRA and SUBCON EEC 2023, Informa Markets, Exhibition, Seminar, EEC, Business Matching, งานซับคอนอีอีซี, งานจับคู่ธุรกิจ อีอีซี

MIRA และ SUBCON EEC 2023 สำเร็จแบบจับต้องได้ ผปก.ร่วมงานคับคั่งกว่า 5,700 คน

MIRA และ SUBCON EEC 2023 มอบโอกาสทางธุรกิจ สร้างเครือข่ายพันธมิตร และความร่วมมือ รวมไปถึงกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานที่มีผู้เข้าร่วมงานตลอด 3 วัน รวมทั้งสิ้น 5,786 คน

กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ไต้หวัน ปักหมุดลงทุนในไทย 8 เดือน ยื่นขอบีโอไอกว่า 3 หมื่นล้าน BOI Thailand, Investment, EEC, FDI Thailand, BOI อนุมัติโครงการ

ผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์ไต้หวัน ปักหมุดลงทุนในไทย 8 เดือน ยื่นขอบีโอไอกว่า 3 หมื่นล้าน

ผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์จากไต้หวัน ทั้งแผ่นวงจรพิมพ์ โน้ตบุ๊ก และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ทยอยเข้ามาลงทุนต่อเนื่อง ยอดขอส่งเสริม 8 เดือนแรก ปี 2566 มูลค่ากว่า 30,000 ลบ.

Technology, MIRA and SUBCON EEC 2023, Exhibition, Seminar, EEC, Business Matching, Robot, Automation, Industrial Robotics, Maintenance, สัมมนา

เปิดแล้ว MIRA และ SUBCON EEC 2023 เวทีจับคู่ธุรกิจ พบผู้ซื้อรายใหญ่ เสริมแกร่งผู้ประกอบการในพื้นที่ EEC วันที่ 6-8 ก.ย.นี้

บีโอไอ ผนึกความร่วมมือ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (ประเทศไทย) และซับคอน จัดงาน MIRA และ SUBCON EEC 2023 เปิดเวทีจับคู่ธุรกิจ พบผู้ซื้อรายใหญ่ เสริมแกร่งผู้ประกอบการในพื้นที่ EEC

ลงุทน EEC, แจ้งขุดดินและถมดิน ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารใน EEC, เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษและในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

EEC จับมือ ก.มหาดไทย อำนวยความสะดวกการลงทุน แจ้งขอใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร โรงงาน ผ่านอีอีซี จุดเดียวเบ็ดเสร็จ

อีอีซี จับมือ ก.มหาดไทย MOU ร่วม หน่วยงานราชการ อำนวยความสะดวกในการอนุญาตแจ้งขุดดิน ถมดิน การอนุญาตปลูกสร้างอาคาร โรงงาน การควบคุมอาคาร ผ่านอีอีซีได้จุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ

ปรึกษาบีโอไอฟรี,  BOI Thailand งาน MIRA and SUBCON EEC 2023, Mira Subcon 2023, SUBCON Thailand 2023, MiRA Subcon, SUBCON BITEC, Mira event, งานแสดงหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ, งานแสดงสินค้าชิ้นส่วนอุตสาหกรรม, งานเจรจาจับคู่ธุรกิจ งานแสดงสินค้านานาชาตินง

ฟรี! กิจกรรม “BOI MATCHING” ถามทุกเรื่อง BOI ได้คำตอบ ตรงประเด็น วันที่ 6 ก.ย.นี้ ในงาน SUBCON EEC 2023

กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย ขอเชิญร่วมกิจกรรม “BOI MATCHING” วันที่ 6 กันยายนนี้ ในงาน SUBCON EEC 2023 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา ***ไม่มีค่าใช้จ่าย***