1 - 1 of 2 Articles

รายงานความก้าวหน้าโครงการ EEC ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารฯ (กบอ.) ครั้งที่ 2/2564

รายงานความก้าวหน้าโครงการ EEC ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารฯ (กบอ.) ครั้งที่ 2/2564

กบอ. หนีโควิด จัดประชุมออนไลน์ รายงานความคืบหน้าโครงการ EEC อาทิ การพัฒนาระบบ 5G ในพื้นที่บ้านฉาง, การลงทุนของ โซนี่ พิคเจอร์สฯ” ในการเปิดสวนน้ำแห่งแรกของโลก และการพลิกโฉมเมืองพัทยา สู่ NEO PATTAYA

รายงานความก้าวหน้าโครงการ EEC ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ (กพอ.) ครั้งที่ 1/2564

รายงานความก้าวหน้าโครงการ EEC ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ (กพอ.) ครั้งที่ 1/2564

ที่ประชุม กพอ. รายงานความคืบหน้าโครงการ EEC อาทิ การพัฒนาระบบ 5G, มูลค่าการลงทุน รวมถึงแผนพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) แหลมฉบัง