1 - 1 of 2 Articles

ไทยพร้อมรับคณะนักธุรกิจจีนเยือนพื้นที่อีอีซี ผนึกความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ไทยพร้อมรับคณะมนตรีแห่งรัฐจีน คณะผู้บริหารระดับสูงและนักธุรกิจจากสาธารณรัฐประชาชนจีนกว่า 500 คน กำหนดเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงท…

“EEC โรดโชว์จีน” พบ Alibaba และ Honeywell สานต่อการเจรจาขยายการลงทุน EEC และ EECd

กรศ. CAT DEPA และ ICBC ร่วมกันจัดสัมมนา Roadshow EEC ที่เมืองหางโจว ประเทศจีนเพื่อดึงดูดนักลงทุนให้มาลงทุนในไทยตาม MOU ที่ได้ลงนามร่วมกันไปแล้วก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560