1 - 1 of 3 Articles

สวทช. - ก.วิทย์ฯ จับมือ 7 หน่วยงานพันธมิตร ขับเคลื่อน EECi ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

สวทช.- ก.วิทย์ฯ ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรสร้างความร่วมมือขับเคลื่อนเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi

ไทยพร้อมรับคณะนักธุรกิจจีนเยือนพื้นที่อีอีซี ผนึกความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ไทยพร้อมรับคณะมนตรีแห่งรัฐจีน คณะผู้บริหารระดับสูงและนักธุรกิจจากสาธารณรัฐประชาชนจีนกว่า 500 คน กำหนดเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงท…