1 - 1 of 5 Articles

รวม “สเปชอินโนเวชั่น” เข้า EECi เครือปตท.นำร่องสร้างห้องปฏิบัติการ

กระทรวงวิทย์แก้แผนแม่บทเขตนวัตกรรม EECi ประกาศใช้ “วังจันทร์วัลเลย์” เป็นที่ตั้งเพียงแห่งเดียว พร้อมยุบรวม Space Innopolis เข้ามาไว้ด้วยกัน หวังให้เกิดการพัฒนาและเป็นแหล่งนวัตกรรมขนาดใหญ่ของประเทศ

“บอร์ดบีโอไอ” คลอดมาตรการส่งเสริมลงทุนชุดใหญ่ กระตุ้นเป้า 720,000 ล้านให้ได้ พร้อมอนุมัติผลิตรถไฮบริดและ EECi ของปตท.

บอร์ดบีโอไอคลอดมาตรการส่งเสริมการลงทุนทุกระดับทั้งโครงการขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และเศรษฐกิจฐานรากรวมทั้งออกมาตรการ“เมืองอัจฉริยะ” พร้อมดึงบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ ทั้งโครงการ…

สวทช. - ก.วิทย์ฯ จับมือ 7 หน่วยงานพันธมิตร ขับเคลื่อน EECi ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

สวทช.- ก.วิทย์ฯ ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรสร้างความร่วมมือขับเคลื่อนเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi

ไทยพร้อมรับคณะนักธุรกิจจีนเยือนพื้นที่อีอีซี ผนึกความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ไทยพร้อมรับคณะมนตรีแห่งรัฐจีน คณะผู้บริหารระดับสูงและนักธุรกิจจากสาธารณรัฐประชาชนจีนกว่า 500 คน กำหนดเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงท…