1 - 1 of 8 Articles

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อบรม INDUSTRIAL ELECTRONICS EEI

หลักสูตรอบรมออนไลน์ "ELECTROSTATIC DISCHARGE" โดย สถาบันไฟฟ้าฯ วันที่ 25 มิ.ย. 65 นี้ ผ่าน Zoom

หลักสูตรอบรม "ELECTROSTATIC DISCHARGE (ESD)" อีกหนึ่งหัวข้อน่าสนใจ โดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 25 มิถุนายน 2565 นี้ ผ่านระบบ ZOOM Meeting

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อบรม INDUSTRIAL ELECTRONICS EEI

หลักสูตรฝึกอบรม ONLINE สถาบันไฟฟ้าฯ "INDUSTRIAL ELECTRONICS" วันที่ 11 มิ.ย. 65 นี้ ผ่าน Zoom

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เปิดอบรมหลักสูตร "INDUSTRIAL ELECTRONICS" วันที่ 11 มิถุนายน 2565 นี้ ผ่านระบบ ZOOM Meeting

 สถาบันไฟฟ้าฯ, สสว. เปิดให้บริการระบบ BDS หนุนค่าใช้จ่ายเอสเอ็มอีพัฒนาธุรกิจ สัดส่วน 50-80%

สถาบันไฟฟ้าฯ ร่วม สสว. เปิดให้บริการ ผปก. SME ผ่านระบบ BDS สนับสนุนคชจ. 50-80 ภายใน 30 ก.ย. 65

สถาบันไฟฟ้าฯ ร่วมกับ สสว. เปิดให้บริการผ่านระบบ BDS หนุนค่าใช้จ่ายพัฒนาธุรกิจในสัดส่วน 50-80% โดยผู้ประกอบการ SME สามารถใช้บริการ อาทิ ตรวจประเมินความพร้อม ทดสอบผลิตภัณฑ์

สัมมนาฟรี! สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มอก.1462-2562

ฟรี! สถาบันไฟฟ้าฯ จัดสัมมนา "ผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้า มอก.1462-2562" วันที่ 26 พ.ย. 64 นี้

สถาบันไฟฟ้าฯ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนาฟรี หัวข้อ “ผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย–คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐานเลขที่ มอก.1462-2562” สมัครภายในวันที่ 25 พ.ย. 64

ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันไฟฟ้าฯ เปิด 'ห้องปฏิบัติการทดสอบ' รับ สำนักมาตรฐานอุตฯ เข้าเยี่ยมชม

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เปิดห้องปฏิบัติการทดสอบ ต้อนรับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้าเยี่ยมชม อาทิ ห้องทดสอบ EV Charger, EMC Automotive, เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

ฟรี! สถาบันไฟฟ้าฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ สมัครด่วนรับเพียง 10 กิจการเท่านั้น

ฟรี! สถาบันไฟฟ้าฯ รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้เป็น "SI Warrior" ในพื้นที่ภาคตะวันออก

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม "กิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้เป็น SI Warrior ในพื้นที่ภาคตะวันออก" ระยะเวลาอบรมรวม 25 วัน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2564

ฟรี! สถาบันไฟฟ้าฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ สมัครด่วนรับเพียง 10 กิจการเท่านั้น

ฟรี! สถาบันไฟฟ้าฯ รับสมัคร 10 กิจการ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม "กิจกรรมส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ" วันนี้ - 15 ม.ค. 64

ฟรี! สถาบันไฟฟ้าฯ เปิดรับสมัคร 10 กิจการ เข้าร่วมพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

ฟรี! สถาบันไฟฟ้าฯ เปิดรับสมัคร 10 กิจการ เข้าร่วมพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม "กิจกรรมพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิตด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ" วันนี้ - 15 ม.ค. 64