1 - 1 of 2 Articles

ฟรี!! งานเสวนา “ตอบโจทย์อุตสาหกรรมและการส่งออกด้วย AUTOMATION” วันที่ 25 ก.ย. 2563

สมัครด่วน ฟรี!! งานเสวนา “ตอบโจทย์อุตสาหกรรมและการส่งออกด้วย AUTOMATION” วันที่ 25 ก.ย. 63 นี้

4 พันธมิตร EXIM BANK, EECO, BOI, และ TARA ผนึกกำลังจัดเสวนาด้านออโตเมชั่นสำหรับเซ็กเตอร์อาหารและยา สำรองที่นั่งฟรี! หรือ ชมผ่าน FACEBOOK LIVE EXIM BANK

เปิดโครงการ Global Business Matching 2020 : เปิดโลกการค้า เจรจาธุรกิจ พิชิตตลาดส่งออก ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 63 ที่ผ่านมา

EXIM BANK เปิดโครงการ Global Business Matching 2020 เชื่อมผู้ส่งออก SMEs เกษตรไทยสู่ตลาดอาเซียน

เปิดโครงการ Global Business Matching 2020 : เปิดโลกการค้า เจรจาธุรกิจ พิชิตตลาดส่งออก ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 63 ที่ผ่านมา