1 - 14 of 277 Articles

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI มิถุนายน 2564

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI 2564 เดือน มิ.ย. บวกต่อเนื่องเดือนที่ 4 ส่งออกสินค้าอุตฯ ขยายตัว 45%

ดัชนี MPI มิ.ย. 64 อยู่ที่ระดับ 97.73 เพิ่มขึ้น 17.58% รวมครึ่งปีแรก ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัว 9.41%% ยานยนต์, ชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์, เหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน ปรับตัวสูงกว่าปี 2563

หวั่น! ความไม่แน่นอนในตลาดจีน กระทบหลายอุตสาหกรรม

หวั่น! ความไม่แน่นอนในตลาดจีน กระทบหลายอุตสาหกรรม

จีนช้ำ วิกฤตชิปขาดตลาด ยันวัตถุดิบขึ้นราคม ลามถึง GDP เริ่มชะลอตัวในไตรมาส 2 หลายอุตสาหกรรมติดตามสถานการณ์ หวั่นลากยาว

สินค้า ขึ้นราคา 2564 โรงงานจีน วิกฤตซัพพลายเชนโลก

ซัพพลายเชนโลกป่วน ซัดราคาสินค้าหน้าโรงงานจีน แตะเพดานรอบ 12 เดือน

ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ วัสดุ รวมถึงการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต ทำให้โรงงานจีนปรับขึ้นราคาสินค้า คาดกระทบธุรกิจเป็นวงกว้าง

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI พฤษภาคม 2564 เพิ่มขึ้น 25% บวกสูงสุดในรอบ 5 ปี

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI 2564 เดือน พ.ค. บวกสูงสุดรอบ 5 ปี ส่งออกสินค้าอุตฯ ขยายตัว 63%

ดัชนี MPI พ.ค. 64 อยู่ที่ระดับ 100.47 เพิ่มขึ้น 25.84% รวม 5 เดือนแรกปีนี้ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัว 7.97% ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, เหล็ก, เคมีภัณฑ์, เฟอร์นิเจอร์ และบรรจุภัณฑ์กระดาษ ปรับตัวสูงกว่าปี 2562

วัตถุดิบขาดตลาด ราคาพุ่ง ดันสินค้าจีนขยับขึ้นราคาแล้ว

ขึ้นราคา เหล็ก-ทองแดง-วัตถุดิบ ดันสินค้าจีน ปรับราคาแล้ว

ปัญหาวัตถุดิบที่ขาดตลาด ราคาพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง ทำให้สินค้าจีนหลายชนิดเริ่มปรับขึ้นราคาแล้ว กระทบดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศจีน สูงสุดรอบ 12 ปี

อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ 2564 Q1 การผลิต การส่งออกและการนำเข้า

อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ไทย ปี 2564 สถานการณ์และแนวโน้ม ไตรมาสแรกขยายตัวดี ผลิตรถได้ 465,833 คัน

สถานการณ์ของอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ไทย ปี 2564 ประจำไตรมาสที่ 1 และแนวโน้มไตรมาสที่ 2 จากข้อมูลโดยกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า ไตรมาสที่ 1 และแนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2564

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า ไตรมาส 1 ปี 2564 และแนวโน้มไตรมาสถัดไป

สถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าของไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีการขยายตัวทั้งด้านการผลิต การบริโภค และนำเข้า โดยคาดการณ์ว่าจะยังคงขยายตัวในไตรมาสถัดไป

ภาวะเศรษฐกิจโลก ไตรมาสที่ 4/2563

ภาวะเศรษฐกิจโลก ไตรมาส 1/2564

เศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้นอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจหลักขยายตัวเกือบทุกประเทศ ตามการส่งออก-นำเข้า ส่งผลภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น

แนวโน้มอุตสาหกรรมรายสาขาสำคัญของไทย ไตรมาส 2/2564

แนวโน้มอุตสาหกรรมรายสาขาสำคัญของไทย ไตรมาส 2/2564

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดเผยแนวโน้มอุตสาหกรรมในไตรมาส 2 ปีนี้ที่ยังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นปัจจัยสำคัญ

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI เมษายน 2564 เพิ่มขึ้น 18% ได้แรงหนุนจากการผลิตรถยนต์

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI เมษายน 2564 เพิ่มขึ้น 18% ได้แรงหนุนจากการผลิตรถยนต์

ดัชนี MPI เม.ย. 64 อยู่ที่ระดับ 91.88 เพิ่มขึ้น 18.46% รวม 4 เดือนแรกปีนี้ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 4.38 และมีอัตราการใช้กำลังผลิตอยู่ที่ร้อยละ 65.48

เปิดเวทีระดมสมอง ถกภาพรวมเศรษฐกิจไทย “ล็อกเป้า เล็งทิศ จุดติดเศรษฐกิจไทย หลังโควิด-19”

เปิดเวทีระดมสมอง ถกภาพรวมเศรษฐกิจไทย “ล็อกเป้า เล็งทิศ จุดติดเศรษฐกิจไทย หลังโควิด-19”

สัมมนา EEC Macroeconomic Forum ชี้โควิด-19 ทำรายได้ประเทศหาย 2.2 ล้านล้านบาท ประมาณการ GDP ขยายตัวต่ำกว่า 2%

เวียดนามมาแรง 4 เดือนแรกปีนี้ทุบสถิติจดทะเบียนธุรกิจใหม่

เวียดนามฟื้น 100% เทียบเท่าก่อนโควิด คาดไตรมาสสอง ศก. ดีเยี่ยม

หลายสัญญาณบวกสะท้อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเวียดนามในไตรมาสแรกของปี 2564 กลับมาเทียบเท่าก่อนการระบาดของโรคโควิด-19

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI มีนาคม 2564 ขยายตัวสูงสุดในรอบ 29 เดือน

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI มีนาคม 2564 ขยายตัวสูงสุดในรอบ 29 เดือน

อก. เผยดัชนีอุตฯ มี.ค. 64 เพิ่มขึ้น 4.12% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวสูงสุดในรอบ 29 เดือน การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI เดือนมกราคม 2564 เพิ่มขึ้น 6.03% จากเดือนก่อนหน้า

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI กุมภาพันธ์ 2564 หดตัวเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันปีก่อน

อก. เผยดัชนีอุตสาหกรรมเดือน ก.พ.64 ปรับตัวลดลง 1.08% จากเดือนเดียวกันปีก่อน แต่สถานการณ์การผลิตในอุตสาหกรรมสำคัญกลับมาขยายตัว ดันการส่งออกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3

อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ 2563 Q4 การผลิต การส่งออกและการนำเข้า

อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ไทย ไตรมาส 4 ปี 2563 และแนวโน้มไตรมาสถัดไป

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ปริมาณการผลิตขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนจากตลาดในประเทศ แต่ตลาดส่งออกยังคงชะลอตัว

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า ไตรมาสที่ 4/2563 และแนวโน้มไตรมาสที่ 1/2563

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า ไตรมาส 4 ปี 2563 และแนวโน้มไตรมาสถัดไป

สถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าของไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 มีการขยายตัวทั้งด้านการผลิต จำหน่าย และนำเข้า และคาดการณ์การผลิตเหล็กจะทรงตัวในไตรมาสถัดไป

ภาวะเศรษฐกิจโลก ไตรมาสที่ 4/2563

ภาวะเศรษฐกิจโลก ไตรมาสที่ 4/2563

ภาวะเศรษฐกิจโลกไตรมาส 4 ปี 2563 ภาคการผลิต และปริมาณการค้าหดตัวน้อยลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า มีทิศทางดีขึ้นตามอุปสงค์การค้าระหว่างประเทศ

แนวโน้มอุตสาหกรรมรายสาขาสำคัญของไทย ไตรมาส 1/2564

แนวโน้มอุตสาหกรรมรายสาขาสำคัญของไทย ไตรมาส 1/2564

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดเผยแนวโน้มอุตสาหกรรมในไตรมาส 1 ปีนี้ที่ยังได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI เดือนมกราคม 2564 เพิ่มขึ้น 6.03% จากเดือนก่อนหน้า

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI เดือนมกราคม 2564 เพิ่มขึ้น 6.03% จากเดือนก่อนหน้า

อก. เผยดัชนีอุตสาหกรรมเดือน ม.ค.64 ปรับตัวดีขึ้น 6.03% จากเดือน ธ.ค.63 โดยเพิ่มขึ้นทั้งระดับการผลิต และอัตราการใช้กำลังการผลิต

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI เดือนธันวาคม 2563

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI เดือนธันวาคม 2563

อก. เผยโครงการกระตุ้น ศก. ของรัฐ และการได้รับวัคซีน สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและนักลงทุน ชี้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโควิด-19 ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง