1 - 22 of 434 Articles

ต่างชาติลงทุนในไทย 7,171 ล้านบาท ญี่ปุ่นลงทุนอันดับหนึ่ง ในเดือนมกราคม 2567

ต่างชาติลงทุนในไทย 7,171 ล้านบาท ญี่ปุ่นลงทุนอันดับหนึ่ง ในเดือนมกราคม 2567

เบิกฤกษ์..มกราคม 2567 ต่างชาติลงทุนในไทย 7,171 ล้านบาท ญี่ปุ่นลงทุนอันดับหนึ่ง 3,793 ล้านบาท ตามด้วย สิงคโปร์ 1,083 ล้านบาท และจีน 768 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 172 คน

คาดการณ์มูลค่าตลาดไอทีทั่วโลกปี 2567 การ์ทเนอร์, Gartner 2023, Gartner INC

คาดการณ์มูลค่าตลาดไอทีทั่วโลกปี 2567

การ์ทเนอร์คาดการณ์มูลค่าตลาดไอทีทั่วโลกปี 2567 เติบโตเพิ่มขึ้นคิดเป็นมุลค่ารวม 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ประเทศไทยจะเติบโตเพิ่มขึ้น 5.8% เทียบจากปีนี้ คิดเป็นมูลค่า 1 ล้านล้านบาท

ดัชนี SME ปี 2566, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME (SMESI) เดือนธันวาคม (ธ.ค.) 2566

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME 2566 เดือน ธ.ค. และเฉลี่ยทั้งปีปรับเพิ่มขึ้น

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนธันวาคม 2566 อยู่ที่ระดับ 54.3 ปรับเพิ่มขึ้นจากภาคการค้าและบริการ ขณะที่การผลิตยังทรงตัว ภาพรวมทั้งปีอยู่ที่ระดับ 53.3 สูงกว่าปี 2565

ต่างชาติลงทุนไทย ปี 2566 รวม 1.27 แสนลบ. 'ญี่ปุ่น' ลงทุนอันด้บหนึ่ง

ต่างชาติลงทุนไทย ปี 2566 รวม 1.27 แสนลบ. 'ญี่ปุ่น' ลงทุนอันด้บหนึ่ง

ปี 2566 ต่างชาติลงทุนไทย 127,532 ล้านบาท ญี่ปุ่นครองแชมป์ลงทุนอันดับหนึ่ง 32,148 ล้าน ขณะที่ตัวเลขจ้างงานคนไทยรวม 6,845 คน

 กรมพัฒนาธุรกิจฯ หั่นครึ่งค่าธรรมเนียมจดทะเบียนธุรกิจ 50% ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจภาคใต้ 5 จังหวัด

กรมพัฒน์ฯ ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนธุรกิจ 50% ใน 5 จังหวัดภาคใต้ มีผลบังคับใช้แล้ว!

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนธุรกิจทุกประเภทลง 50% กระตุ้นเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

ยอดจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้า 2566, รถยนต์ไฟฟ้า, รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า, มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า, Electric Vehicles, Automotive

ยอดจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้า EV - BEV พฤศจิกายน 2566 รวม 11,290 คัน

ส.อ.ท. เปิดเผยปริมาณการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า BEV, PHEV, และ HEV ของประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายน 2566

ยอดผลิตรถยนต์พฤศจิกายน 2566, ยอดผลิตรถยนต์ 2566 เดือน พ.ย. รวม 1.6 แสนคัน ลดลง 14.10%

ยอดผลิตรถยนต์ 2566 เดือน พ.ย. รวม 1.6 แสนคัน ลดลง 14.10%

การผลิตรถยนต์ในเดือนพฤศจิกายน 2566 รวมทั้งสิ้น 163,337 คัน ลดลง 14.10% จากช่วงเดียวกันปีก่อน รวมครึ่งปีแรก ผลิตแล้ว 1,708,042 คัน

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI ตุลาคม 2566

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI ปี 2566 เดือน ต.ค. หดตัว 4.29% ลดต่อเนื่อง 7 เดือนติด

สศอ. เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI ต.ค. 66 อยู่ที่ระดับ 89.38 ลดลง 4.29% (YoY) คาดการณ์ดัชนี MPI และ GDP ภาคอุตฯ ปี 67 ขยายตัว 2 - 3%

แผนส่งเสริม SME สสว. ปี 2568, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สสว. บูรณาการหน่วยงานรัฐวางกรอบขับเคลื่อน SME ปี 68

สสว. วางกรอบทิศทางการส่งเสริม SME ปี 2568 มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การมุ่งสู่ธุรกิจสีเขียว และการใช้ Soft Power สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า/บริการ

ยอดผลิตรถยนต์ตุลาคม 2566, ยอดผลิตรถยนต์ 2566 เดือน ต.ค. เหลือ 1.5 แสนคัน ลดลง 7.02%

ยอดผลิตรถยนต์ 2566 เดือน ต.ค. เหลือ 1.5 แสนคัน ลดลง 7.02%

การผลิตรถยนต์ในเดือนตุลาคม 2566 รวมทั้งสิ้น 158,734 คัน ลดลง 7.02% จากช่วงเดียวกันปีก่อน รวมครึ่งปีแรก ผลิตแล้ว 1,544,705 คัน

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI กันยายน 2566

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI ปี 2566 เดือน ก.ย. หดตัว 6.06% ลดต่อเนื่องเดือนที่ 6

สศอ. เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI ก.ย. 66 อยู่ที่ระดับ 91.60 ลดลง 6.06% (YoY) คาดการณ์ GDP ภาคอุตฯ ปีนี้ หดตัว 2.5 – 3.0%

ต่างชาติลงทุนไทย 2566 ม.ค. - ก.ย. 8.4 หมื่นลบ. 'ญี่ปุ่น' ลงทุนเบอร์หนึ่ง

ต่างชาติลงทุนไทย 2566 ม.ค. - ก.ย. 8.4 หมื่นลบ. 'ญี่ปุ่น' ลงทุนเบอร์หนึ่ง

3 ไตรมาสปี 2566 ต่างชาติลงทุนไทย 84,013 ล้านบาท ญี่ปุ่นครองแชมป์ลงทุนอันดับหนึ่ง 22,929 ล้าน ขณะที่ตัวเลขจ้างงานคนไทยรวม 5,703 คน

ยอดผลิตรถยนต์กันยายน 2566, ยอดผลิตรถยนต์ 2566 เดือนกันยายน (ก.ย.66) เกิน 1.6 แสนคัน ลดลง 8.45%

ยอดผลิตรถยนต์ 2566 เดือน ก.ย. รวม 1.6 แสนคัน ลดลง 8.45%

การผลิตรถยนต์ในเดือนกันยายน 2566 รวมทั้งสิ้น 164,093 คัน ลดลง 8.45% จากช่วงเดียวกันปีก่อน สภาอุตฯ หั่นเป้าผลิตทั้งปีเหลือ 1,850,000 คัน

ชี้ 4 กลุ่มสินค้าส่งออก ที่ยังโตได้อีกในตลาดเอเชียกลาง | ข่าวอุตสาหกรรม

ชี้ 4 กลุ่มสินค้าส่งออก ที่ยังโตได้อีกในตลาดเอเชียกลาง | ข่าวอุตสาหกรรม

สินค้าไทยที่มีโอกาสเจาะตลาดเอเชียกลาง กลุ่มรถยนต์ - ยางยานพาหนะ” เป็นสินค้าดาวเด่น มีโอกาสส่งออกและขยายตลาด ขณะที่คอมพิวเตอร์ - เครื่องปรับอากาศ เป็นสินค้าศักยภาพ