1 - 23 of 448 Articles

ดีพร้อม ดัน 54 สุดยอดบรรจุภัณฑ์ แนวคิด “วิถีไทย (Being Thai)” สู่ซอฟต์พาวเวอร์ สร้างอัตลักษณ์ไทยผ่านบรรจุภัณฑ์

ดีพร้อม ดัน 54 สุดยอดบรรจุภัณฑ์ แนวคิด “วิถีไทย” (Being Thai) สู่ซอฟต์พาวเวอร์

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กำหนดทิศทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม ตามนโยบาย RESHAPE THE FUTURE : โลกเปลี่ยน อุตสาหกรรมปรับ พร้อมรับอนาคต ผ่านกลยุทธ์การปรับตัวให้ก้าวทันอุตสาหกรรมยุคใหม่

โอกาสของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะไทยในตลาดโลก...ตอนที่ 4 กรณีศึกษา: แผนพัฒนาแห่งชาติระยะ 4 ปี (ปี 2021 - 2024) ของไต้หวัน: โอกาสใหม่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

กรณีศึกษา: แผนพัฒนาแห่งชาติระยะ 4 ปี (ปี 2021 - 2024) ของไต้หวัน โอกาสใหม่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โอกาสของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะไทยในตลาดโลก...ตอนที่ 4 กรณีศึกษา: แผนพัฒนาแห่งชาติระยะ 4 ปี (ปี 2021 - 2024) ของไต้หวัน: โอกาสใหม่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI ปี 2567 เดือนเมษายน อยู่ที่ระดับ 90.34 ขยายตัว 3.43% | ข่าวอุตสาหกรรม

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI ปี 2567 เดือนเมษายน อยู่ที่ระดับ 90.34 ขยายตัว 3.43% | ข่าวอุตสาหกรรม

สศอ.เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เมษายน 2567 อยู่ที่ระดับ 90.34 ขยายตัวร้อยละ 3.43 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกหลังหดตัวต่อเนื่อง 18 เดือน

ดัชนี SMESI เดือนมีนาคม 2567 อยู่ที่ระดับ 53.0 ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2

ดัชนี SMESI เดือนมีนาคม 2567 อยู่ที่ระดับ 53.0 ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนมีนาคม 2567 อยู่ที่ระดับ 53.0 ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 จากภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อที่ชะลอตัวลง

กนอ. ชู

กนอ. ชู “Investment Connect” หนุน RCEP เปิดประตูการค้า เชื่อมไทยสู่ศูนย์กลางการลงทุนโลก

กนอ.ชี้ RCEP โอกาสทองของไทย ก้าวสู่ศูนย์กลางการลงทุนโลก “Investment Connect” เชื่อมโยงการลงทุนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย พร้อมเปิดพื้นที่รองรับการลงทุนด้วยระบบสาธารณูปโภคครบครัน

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI ปี 2567 เดือนมีนาคมอยู่ที่ระดับ 104.06 หดตัว 5.13%

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI ปี 2567 เดือนมีนาคมอยู่ที่ระดับ 104.06 หดตัว 5.13%

สศอ. เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI มี.ค. 67 อยู่ที่ระดับ 104.06 หดตัวร้อยละ 5.13 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 18

รัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศปี 2567 เป็นปีแห่งการสนับสนุนบริษัทขนาดกลาง | ข่าวอุตสาหกรรม

รัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศปี 2567 เป็นปีแห่งการสนับสนุนบริษัทขนาดกลาง | ข่าวอุตสาหกรรม

รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศปี 2567 เป็น "ปีแรกของบริษัทขนาดกลาง" มุ่งเน้นสนับสนุนการลงทุนในประเทศและการควบรวมกิจการ M&A หวังเป็นกุญแจสำคัญฟื้นเศรษฐกิจประเทศ

รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศปี 2567 เป็นแห่งการสนับสนุนบริษัทขนาดกลาง

รัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศปี 2567 เป็นปีแห่งการสนับสนุนบริษัทขนาดกลาง

รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศปี 2567 เป็น "ปีแรกของบริษัทขนาดกลาง" มุ่งเน้นสนับสนุนการลงทุนในประเทศและการควบรวมกิจการ M&A หวังเป็นกุญแจสำคัญฟื้นเศรษฐกิจประเทศ

EEC จับมือ เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเทียนจิน (TEDA) ขับเคลื่อนกลไกทวิภาคี เพิ่มมิติดึงนักลงทุนจีน สู่พื้นที่อีอีซี

อีอีซี จับมือ TEDA ขับเคลื่อนกลไกทวิภาคี ดึงนักลงทุนจีน

อีอีซี ลงนามความร่วมมือ เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเทียนจิน (TEDA) ในหลายด้าน อาทิ การขนส่งท่าเรือ, การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและคาร์บอนต่ำ, การพัฒนาทักษะทรัพยากรมนุษย์ เพื่อดึงนักลงทุนจีนร่วมลงทุนในพื้นที่ อีอีซี

ส.อ.ท. เร่งรัฐปรับโครงสร้างต้นทุนการผลิต รักษาขีดความสามารถการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

ส.อ.ท. เร่งรัฐปรับโครงสร้างต้นทุนการผลิต รักษาขีดความสามารถการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

ภาพรวมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในปัจจุจัยเฉลี่ยทั้ง 9 ด้าน อยู่ใน “ระดับปานกลาง” ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่มีความเปราะบาง ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังอยู่ในช่วงฟื้นตัว

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI ปี 2567 เดือน ก.พ. อยู่ที่ระดับ 99.27 หดตัว 2.84%

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI ปี 2567 เดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ระดับ 99.27 หดตัว 2.84%

สศอ. เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI ก.พ. 67 อยู่ที่ระดับ 99.27 ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2567 หดตัวเฉลี่ย 2.88

ยอดจดทะเบียนใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท เดือนกุมภาพันธ์ 2567

ยอดจดทะเบียนใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท เดือนกุมภาพันธ์ 2567

ยอดจดทะเบียนใหม่ (ป้ายแดง) ยานยนต์ไฟฟ้าในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 BEV 6,335 คัน ลดลงร้อยละ 15.94, HEV 11,991 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 51.38, และ PHEV 894 คัน ลดลงร้อยละ 28.42 โดยเทียบเป็นรายปี

ภาวะเศรษฐกิจโลกปี 2566 และแนวโน้มปี 2567

ภาวะเศรษฐกิจโลกปี 2566 และแนวโน้มปี 2567

เศรษฐกิจโลกปี 2566 ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากภาคการผลิตที่ชะลอตัวทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว ขณะที่แนวโน้มในปี 2567 ที่ยังคงชะลอตัวลงจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูง…

ต่างชาติลงทุนในไทย 7,171 ล้านบาท ญี่ปุ่นลงทุนอันดับหนึ่ง ในเดือนมกราคม 2567

ต่างชาติลงทุนในไทย 7,171 ล้านบาท ญี่ปุ่นลงทุนอันดับหนึ่ง ในเดือนมกราคม 2567

เบิกฤกษ์..มกราคม 2567 ต่างชาติลงทุนในไทย 7,171 ล้านบาท ญี่ปุ่นลงทุนอันดับหนึ่ง 3,793 ล้านบาท ตามด้วย สิงคโปร์ 1,083 ล้านบาท และจีน 768 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 172 คน

ยอดจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้า 2566, รถยนต์ไฟฟ้า, รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า, มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า, Electric Vehicles, Automotive

ยอดจดทะเบียนใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทปี 2566

ส.อ.ท. เปิดเผยปริมาณการจดทะเบียนใหม่ (ป้ายแดง) รถยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า BEV, PHEV, และ HEV ของประเทศไทยในเดือนธันวาคม 2566

คาดการณ์มูลค่าตลาดไอทีทั่วโลกปี 2567 การ์ทเนอร์, Gartner 2023, Gartner INC

คาดการณ์มูลค่าตลาดไอทีทั่วโลกปี 2567

การ์ทเนอร์คาดการณ์มูลค่าตลาดไอทีทั่วโลกปี 2567 เติบโตเพิ่มขึ้นคิดเป็นมุลค่ารวม 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ประเทศไทยจะเติบโตเพิ่มขึ้น 5.8% เทียบจากปีนี้ คิดเป็นมูลค่า 1 ล้านล้านบาท

ดัชนี SME ปี 2566, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME (SMESI) เดือนธันวาคม (ธ.ค.) 2566

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME 2566 เดือน ธ.ค. และเฉลี่ยทั้งปีปรับเพิ่มขึ้น

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนธันวาคม 2566 อยู่ที่ระดับ 54.3 ปรับเพิ่มขึ้นจากภาคการค้าและบริการ ขณะที่การผลิตยังทรงตัว ภาพรวมทั้งปีอยู่ที่ระดับ 53.3 สูงกว่าปี 2565