1 - 1 of 1 Articles

SCB EIC วิเคราะห์ส่งออกไทยเดือนมีนาคมหดตัวต่อเนื่อง-ยังไม่พบสัญญาณฟื้นตัว

ไตรมาสแรกของปี 2019 มูลค่าการส่งออกหดตัว -4.7%YOY ขณะที่มูลค่าการนำเข้าหดตัวต่อเนื่องที่ -7.6%YOY เป็นผลมาจากการหดตัวของมูลค่าการนำเข้าสินค้าทุนประเภทเครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์…