1 - 1 of 5 Articles

รถยนต์ไฟฟ้า ปรากฏการณ์การลงทุนโลกในปี 2030

“รถยนต์ไฟฟ้า” ปรากฏการณ์สงครามเย็นของการลงทุนโลก ไมล์สโตนแรกปี 2030

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมกระตุ้นการลงทุนอีวี คาดปี 2030 มูลค่าการลงทุนด้านรถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องแตะ 5.15 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ

เลิกขายรถน้ำมัน 2040

จุดประเด็น “เลิกขายรถเครื่องยนต์สันดาปภายในปี 2040” ใครตอบรับบ้าง

สหประชาชาติเสนอร่างเลิกขายรถเครื่องยนต์สันดาปปี 2040 หลายประเทศร่วมลงนาม ยกเว้นจีนและสหรัฐฯ ด้านค่ายรถยังเสียงแตก

ความเป็นกลางทางคาร์บอน ลดคาร์บอนไดออกไซด์ นโยบายสิ่งแวดล้อม บริษัท

“ลดคาร์บอน” คลื่นลูกใหม่ ท้าทายธุรกิจโลก

ในปีนี้หลายองค์กรทั่วโลกได้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างจริงจัง เพื่อคิกออฟสู่เป้าหมายลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 20-25% ภายในปี 2030

อุตสาหกรรม ยุคพลังงานไฟฟ้า

ยุค Electrification กับการดิ้นรนของภาคอุตสาหกรรม

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เด่นชัดซึ่งเราได้เห็นในรถยนต์ไฟฟ้า พลังงานสะอาด แบตเตอรี่ ไปจนถึงที่อยู่อาศัย ได้กลายเป็นพื้นที่การแข่งขันแห่งยุค Electrification