1 - 1 of 4 Articles

Dynajet  – Solutions for the 3D coating for car components - Bühler

Dynajet – ผลิตภัณฑ์เคลือบสีเงา 3 มิติจากบูห์เล่อร์ (Bühler) สำหรับชิ้นส่วนยานยนต์

ระบบการพ่นและระเหยในการเคลือบสีเงา 3 มิติ จะช่วยให้ได้ต้นทุนต่อหน่วยต่ำที่สุด ซึ่งเป็นการนำเอาความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Physical Vapor Deposition ของบูห์เล่อร์ มาผนวกเข้ากับระบบการชุบเคลือบผิววัสดุผสม

วิศวะฯ ธรรมศาสตร์ พาส่อง 4 นวัตกรรรมเด่น ปี 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ TSE (Thammasart School of Engineering) สร้างสรรค์นวัตกรรมมากมายเพื่อตอกย้ำบทบาทการเป็นผู้นำด้านวิศวกรรมแห่งอนาคต ในปี 2561

วสท. จัดเวทีเทคนิคพิจารณ์ ร่าง “มาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่องานวิศวกรรม” ก่อนประกาศใช้

วสท. จัดเวทีเทคนิคพิจารณ์ร่าง “มาตรฐานการสำรวจด้วย "โดรน" (Drone) หรือ "อากาศยานไร้คนขับ" เพื่องานวิศวกรรม” ณ ห้องประชุม วสท. เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นในการจัดทำมาตรฐานเพื่องานวิศวกรร…

SOLIDWORKS จาก Metro Systems คือ คำตอบที่ใช่ของซอฟท์แวร์ออกแบบ

SOLIDWORKS ซอฟต์แวร์ออกแบบสำหรับงานด้านวิศวกรรม ในตระกูล CAD (Computer Aided Design and Drafting) ที่ใช้งานง่าย เพิ่มความรวดเร็วในกระบวนการออกแบบ ช่วยให้สร้างสรรค์งานได้ดียิ่งขึ้น