1 - 1 of 3 Articles

Dai Nippon Printing จากเทคโนโลยีการพิมพ์ สู่ยานยนต์เพื่อสิ่งแวดล้อม

Dai Nippon Printing ผลักดันเทคโนโลยีการพิมพ์ สู่เทคโนโลยีสำหรับยานยนต์เพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างนวัตกรรม อาทิเช่น การผลิตห่อบรรจุภัณฑ์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า

Environ Industrial 02 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดคราบน้ำมันและคราบสกปรก

Environ Industrial 02 (EI-02) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดคราบน้ำมันและคราบสกปรกในโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ทดแทนการล้างด้วยสารอันตราย เช่น น้ำมันปิโตรเคมี สารระเห…