1 - 2 of 24 Articles

ส่งออกไทย 2565 เดือนมิถุนายน (มิ.ย.)

ส่งออกไทย 2565 เดือน มิ.ย. ขยายตัว 11.9% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

​สถานการณ์ส่งออกไทยเดือนมิถุนายน 2565 ตัวเลขส่งออกเหนือระดับ 2.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 11.9% (YoY) ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 16

ส่งออกไทย 2565 เดือนพฤษภาคม

ส่งออกไทย 2565 เดือน พ.ค. โตต่อเนื่อง 10.5% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

​สถานการณ์ส่งออกไทยเดือนพฤษภาคม 2565 ตัวเลขส่งออกเหนือระดับ 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 10.5% (YoY) ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 15

ส่งออกไทย 2565 เดือนเมษายน

ส่งออกไทย 2565 เดือน เม.ย. โต 9.9% เทียบปีก่อน

​สถานการณ์ส่งออกไทยเดือนเมษายน 2565 ตัวเลขส่งออกเหนือระดับ 2.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 9.9% (YoY) ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14

ส่งออกไทย 2565 เดือนมีนาคม

ส่งออกไทย 2565 เดือน มี.ค. ขยายตัว 19.5% ทุบสถิติ มูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์

​สถานการณ์ส่งออกไทยเดือนมีนาคม 2565 ตัวเลขส่งออกเหนือระดับ 2.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ส่งออกไทย 2565 เดือนกุมภาพันธ์

ส่งออกไทย 2565 เดือน ก.พ. ขยายตัว 16% เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

​สถานการณ์ส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ไทยยังรักษาตัวเลขส่งออกได้เหนือระดับ 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 16.2% (YoY) ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12

ส่งออกไทย 2565 เดือนมกราคม

ส่งออกไทย 2565 เดือน ม.ค. ขยายตัว 8% เทียบปีก่อน

​สถานการณ์ส่งออกในเดือนมกราคม 2565 ไทยยังรักษาตัวเลขส่งออกได้เหนือระดับ 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 8% (YoY) ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11

ส่งออกไทย 2564 เดือนธันวาคม

ส่งออกไทย 2564 ทำมูลค่าสูงสุด 2 .7 แสนล้านเหรียญ สร้างประวัติการณ์รอบ 11 ปี

สรุปตัวเลขส่งออกไทย 2564 (ม.ค. - ธ.ค.) ไทยทำสถิติมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 2 .7 แสนล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตสูงที่สุดในรอบ 11 ปี

ส่งออกไทย 2564 เดือนพฤศจิกายน

ส่งออกไทย 2564 เดือน พ.ย. ขยายตัว 24% ทำสถิติ 2 หมื่นล้านเหรียญ ต่อเนื่องเดือนที่ 10

​สถานการณ์ส่งออกในเดือนพฤศจิกายน 2564 ไทยยังคงรักษาตัวเลขส่งออกเหนือระดับ 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 ขยายตัวที่ 24.7% (YoY)

ส่งออกไทย 2564 เดือนกันยายน

ส่งออกไทย 2564 เดือน ต.ค. ขยายตัว 17% ทำสถิติ 2 หมื่นล้านเหรียญ ต่อเนื่องเดือนที่ 9

​สถานการณ์ส่งออกในเดือนตุลาคม 2564 ไทยยังคงรักษาตัวเลขส่งออกเหนือระดับ 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 ขยายตัวที่ 17.1% (YoY)

ส่งออกไทย 2564 เดือนกันยายน

ส่งออกไทย 2564 เดือน ก.ย. ขยายตัว 17% จากเดือนเดียวกันปีก่อน

​สถานการณ์ส่งออกในเดือนกันยายน 2564 ไทยยังคงรักษาตัวเลขส่งออกเหนือระดับ 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 ขยายตัวที่ 17.1%

ส่งออกไทย 2564 เดือนสิงหาคม

ส่งออกไทย 2564 เดือน ส.ค. ขยายตัวเกือบ 9% จากเดือนเดียวกันปีก่อน

​สถานการณ์ส่งออกในเดือนสิงหาคม 2564 ไทยยังคงรักษาตัวเลขส่งออกเหนือระดับ 2.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 ขยายตัวที่ 8.93%

ส่งออกไทย 2564 เดือนกรกฎาคม

ส่งออกไทย 2564 เดือน ก.ค. ขยายตัว 20% จากเดือนเดียวกันปีก่อน

​สถานการณ์ส่งออกในเดือนกรกฎาคม 2564 ไทยยังคงรักษาตัวเลขส่งออกเหนือระดับ 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 ขยายตัวที่ 20.27%

ส่งออกไทย 2564 เดือนมิถุนายน สถิติสูงสุด

ส่งออกไทย 2564 เดือน มิ.ย. ขยายตัว 43% สูงสุดรอบ 11 ปี อีกครั้ง

​สถานการณ์ส่งออกในเดือนมิถุนายน 2564 ไทยสามารถรักษาตัวเลขส่งออกเหนือระดับ 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ขยายตัว 43.82% และทำสถิติใหม่สูงสุดรอบ 11 ปีได้อีกครั้ง

ส่งออกไทย พ.ค. 64 ขยายตัว 41% สูงสุดในรอบ 11 ปี

ส่งออกไทย 2564 เดือน พ.ค. ขยายตัว 41.59% ทุบสถิติสูงสุดรอบ 11 ปี

ภาวะการค้าต่างประเทศเดือนพฤษภาคม 2564 ขยายตัว 41.59% (YoY) ทำสถิติเหนือระดับ 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4

ส่งออกไทย 2564 อันดับสินค้าส่งออกของไทย 2564

ส่งออกไทย 2564 เดือน เม.ย. ขยายตัวสูงสุดรอบ 36 เดือน สัญญาณฟื้นตัวการผลิต - ส่งออกโลก

ภาวะการค้าต่างประเทศเดือนเมษายน 2564 มูลค่าเหนือระดับ 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ขยายตัว 13.09% (YoY) สอดคล้องเศรษฐกิจโลก

ส่งออกไทย มี.ค. 64 ขยายตัว 8.47% ทำสถิติ 2 หมื่นล้านเหรียญ ต่อเนื่องเดือนที่ 2

ส่งออกไทย มี.ค. 64 ขยายตัว 8.47% ทำสถิติ 2 หมื่นล้านเหรียญ ต่อเนื่องเดือนที่ 2

ก.พาณิชย์ เผยภาวะการค้าต่างประเทศเดือนมีนาคม 2564 มูลค่าการส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 24,222.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 8.47% (YoY) สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลก

ส่งออกไทย ก.พ. 64 กลับมาแตะ 2 หมื่นล้าน USD ภาพรวมยังหดตัว 2.59%

ส่งออกไทย ก.พ. 64 แตะ 2 หมื่นล้านเหรียญ ภาพรวมยังติดลบ ขณะที่ OECD คาด ศก.โลกทั้งปี บวก 5.6%

ก.พาณิชย์ เผยภาวะการค้าต่างประเทศในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ขาดดุล 195.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการส่งออกที่อยู่ในภาวะหดตัว 2.59% ขณะที่การนำเข้าขยายตัว 6.77%

ส่งออกไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง ม.ค. 64 ขยายตัว 0.35%

ส่งออกไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง ม.ค. 64 ขยายตัว 0.35%

ก.พาณิชย์ เผยภาวะการค้าต่างประเทศในเดือนมกราคม 2564 ยังฟื้นตัวต่อเนื่อง การส่งออกขยายตัวที่ 0.35% (YoY) ขณะที่การนำเข้าหดตัว 5.24% (YoY)

ส่งออกไทย ธ.ค. 63 เฮ!! ขยายตัวครั้งแรกในรอบ 8 เดือน

ส่งออกไทย ธ.ค. 63 เฮ!! ขยายตัวครั้งแรกในรอบ 8 เดือน

ก. พาณิชย์ เผยภาวะการค้าต่างประเทศในเดือนธันวาคม 2563 การส่งออกพลิกกลับมาเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 8 เดือน ที่ตัวเลข 4.71% ขณะที่การนำเข้าขยายตัว 3.62%

ส่งออกไทย พ.ย. 63 ฟื้นต่อ ตลาดญี่ปุ่นขยายตัวครั้งแรกในรอบ 7 เดือน

ส่งออกไทย พ.ย. 63 ฟื้นต่อ ตลาดญี่ปุ่นขยายตัวครั้งแรกในรอบ 7 เดือน

ก. พาณิชย์ เผย ภาวะการค้าต่างประเทศในเดือนพฤศจิกายน 2563 ฟื้นตัวต่อเนื่อง การส่งออกหดตัวน้อยลงที่ 3.65% (YoY) ขณะที่การนำเข้าหดตัว 0.99% (YoY)