1 - 1 of 2 Articles

ไทย จ่อรับ ต่างชาติลงทุนไทย ย้ายฐานการผลิตระลอกใหม่

ไทย จ่อรับ ต่างชาติลงทุนไทย ย้ายฐานการผลิตระลอกใหม่

ไทยเตรียมพื้นที่นิคมรับการย้ายฐานผลิตของนักลงทุนจีน ไต้หวัน ฮ่องกง และญี่ปุ่น โดยเฉพาะอุตฯ ผลิตอาหาร เกษตรแปรรูป และเครื่องมือแพทย์

ม. หอการค้าไทย ชี้ อิเล็กทรอนิกส์, ไอที, เครื่องมือแพทย์, อาหารเสริม บุญหล่นทับ ต่างชาติสนใจตั้งฐานการผลิตในไทย หลังโควิด-19

ม. หอการค้าไทย ชี้ อิเล็กทรอนิกส์, ไอที, เครื่องมือแพทย์, อาหารเสริม บุญหล่นทับ ต่างชาติสนใจลงทุน หลังโควิด-19

ม. หอการค้าไทย เผยผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ FDI ไทยของผู้ประกอบการ ในงานแถลงข่าว “บุญหล่นทับหรือกรรมซ้ำเติม?...ฐานการผลิตไทยกับ CLMV หลัง COVID-19”